Framtidens habilitering och rehabilitering är nära – uppstartsprojekt

Vad är det?

Uppstartsprojektet är ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar län, länets samtliga 12 kommuner, akademi/universitet och näringsliv samverkar. Arbetet är initierat av länets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun.

Varför?

Projektet ska starta upp ett långsiktigt arbete mot framtidens rehabilitering och habilitering, där målen är att:

  • Habilitering eller rehabilitering ska erbjudas utifrån varje individs behov för att återvinna, bibehålla och utveckla bästa möjliga funktionsförmåga.
  • Personer med behov av samordnade insatser erbjuds en SIP (samordnad individuell plan) med en bedömning av habilitering eller rehabiliteringsbehov för ökad trygghet, delaktighet och samverkan.
  • Den som är i behov av habilitering eller rehabilitering ska komma till rätt instans och få rätt stöd.
  • Vidareutveckla arbetssätt och kompetensutveckling för framtidens habilitering och rehabilitering i region och kommuner.

Hur?

Arbetet kommer att utgå från att undersöka vad som är viktigt för invånaren under sin habilitering eller rehabilitering. Därefter kommer en kartläggning tillsammans med medarbetare genomföras för att identifiera verksamhetens behov. Utifrån dessa insikter kommer vi tillsammans med invånare, medarbetare, samarbetspartners och näringslivet ta fram förslag på arbetssätt för hur vi i framtiden ska möta invånarens behov och möjliggöra en nära vård.

När?

Projektet kommer att pågå fram till Juni 2022 och vara en uppstart för fortsatt arbete.

Aktiviteter & event

Webbinarium 15 december 2021, kl. 13.00-15.00

Ta del av och bidra till pågående arbete inom uppstartsprojektet ”Framtidens rehabilitering och habilitering är nära”. Vi kommer presentera insikter om hur invånare och medarbetare upplever dagens habilitering och rehabilitering, för att sedan tillsammans börja titta framåt: hur ska vi möta invånarens behov i framtiden?

Innehåll:

  • Om projektet
  • Återkoppling – webbinariet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är nära” 26 maj
  • Hur upplever invånaren sin habilitering eller rehabilitering
  • Medarbetares syn på samordning idag
  • Framtidens habilitering och rehabilitering

Målgrupp: Alla medarbetare med intresse för rehabilitering och habilitering.

Anmäl dig här
Mötet sker digitalt via Zoom.

Anslutningsuppgifter: Länk för anslutning till mötet skickas ut i god tid innan mötet till dig som anmält dig.

 

En Livsviktig Podd

eHealth Arenas podcast En Livsviktig Podd följer arbetet med uppstartsprojektet.

I det första avsnittet får du som lyssnare bland annat mer information om vad som ska göras, varför och hur, men du får också höra från en personalrepresentant och två patientrepresentanter vilka förväntningar och tankar de har angående framtidens habilitering och rehabilitering.

I det andra avsnittet ges en uppdatering om det arbete som skett hittills, med bland annat patientresor, och lyssnarna får ett smakprov på begreppet Nära vård, som blir temat för avsnitt 3 som kommer i december.

 

Kontaktinformation

Region Kalmar län
Julia Ström, verksamhetsutvecklare
julialinnea.strom@regionkalmar.se

Helene Wendell, sammankallande länsgrupp hab/rehab
helene.wendell@regionkalmar.se

eHealth Arena
Fia Mårdfelt, projektledare
fia.mardfelt@ehealtharena.se 

Linnéuniversitetet
Anna-Lena Nilsson, projektledare
anna-lena.nilsson@lnu.se

Kommunförbundet Kalmar län
Kristina Dahlberg, processledare Nära Vård
kristina.dahlberg@kfkl.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.