Health Data Sweden (HDS)

Health Data Sweden är en digital innovationshub bestående av fyra universitet och högskolor, fem regionala innovationshubbar och flera forskningsinstitut, innovationscentrum och forskningsparker som partner. Genom att koppla ihop innovativa företag, tillämpad forskning och olika organisationer inom den offentliga sektorn från hela Europa hjälper vi till i utvecklingen av ny digital hälso- och sjukvård.

Vår roll

Health Data Sweden kommer att hjälpa till att säkra framtidens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, med fokus på hälsodata och tillgängliga, hälsofrämjande och hållbara vård- och omsorgslösningar av hög kvalitet för hela Europas medborgare.

Hubben kommer att fokusera på att stötta utvecklingen av nya produkter och tjänster, hjälpa till med implementeringen och utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Hubben kommer också att fungera som en plattform för att öka kontakten med internationella nätverk.

Health Data Sweden är en av Europas Digitala Innovationshubbar. Beslutet har fattats av EU-kommissionen och Health Data Sweden  blir Sveriges enda representant inom digital hälsa. Hubben kommer att fungera som en ”one-stop shop” där företag får hjälp att möta digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

I samarbetet ingår:

 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Blekinge Digital Health / Blue Science Park
 • Bron Innovation
 • DigitalWell Arena / Compare
 • eHealth Arena / Region Kalmar län
 • EIT Digital
 • EIT Health
 • Karolinska institutet
 • Högskolan i Halmstad / Leap for Life
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedicin
 • Region Stockholm
 • Stockholms universitet
 • Stockholm Science City
 • STUNS Life Science
 • Uppsala universitet

European Digital Innovation Hub (EDIH)

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2022. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

Mer information om Europeiska Digitala Innovationshubbar (på engelska, öppnas i nytt fönster)