Health Data Sweden (HDS)

Health Data Sweden (HDS) är en digital innovationshub bestående av 18 parter, bl.a. universitet och högskolor, regionala innovationshubbar och forskningsinstitut samt innovationscentrum och forskningsparker, där eHealth Arena är en av dessa parter. Genom att koppla ihop innovativa företag, tillämpad forskning och olika organisationer inom den offentliga sektorn från hela Europa hjälper vi till i utvecklingen av ny digital hälso- och sjukvård.

Hubbens roll

Health Data Sweden (HDS) kommer att hjälpa till att säkra framtidens digitala hälso- och sjukvårdstjänster, med fokus på hälsodata och tillgängliga, hälsofrämjande och hållbara vård- och omsorgslösningar av hög kvalitet för hela Europas medborgare. Extra fokus ligger på nyckelteknologierna artificiell intelligens (AI), cybersäkerhet och high-performance computing (HPC).

Hubben kommer att fokusera på att stötta utvecklingen av nya produkter och tjänster, hjälpa till med implementeringen och utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar.

Hubben kommer också att fungera som en plattform för att öka kontakten med internationella nätverk.

Health Data Sweden är en av Europas Digitala Innovationshubbar (EDIH). Beslutet har fattats av EU-kommissionen och Health Data Sweden  blir Sveriges enda representant inom digital hälsa. Hubben kommer att fungera som en ”one-stop shop” där företag får hjälp att möta digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

I samarbetet ingår 18 parter från hela Sverige:

 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Blekinge Digital Health / Blue Science Park
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Bron Innovation
 • DigitalWell Arena / Compare
 • eHealth Arena / Region Kalmar län
 • EIT Digital
 • EIT Health Scandinavia
 • Högskolan i Halmstad / Leap for Life
 • Karlstads universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedicin / Region Västerbotten
 • Region Stockholm
 • Stockholms universitet
 • Stockholm Science City
 • STUNS Life Science
 • Uppsala universitet

Tjänster

Health Data Sweden kommer genom att ge tillgång till teknisk expertis och testning att hjälpa företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Hubben kommer även tillhandahålla tjänster, såsom innovationstjänster, till exempel finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation.  Alla dessa tjänster finns samlade i en digital katalog.

Health Data Sweden erbjuder tjänster inom fem huvudområden: Hälsodatautveckling, Kompetens och utbildning, Tillgång till finansiering, Tillgång till innovationsekosystem och nätverk, samt Test innan investering.

Hälsodatautveckling

Genom att optimera tillgängligheten till hälsodata, för små och medelstora företag, forskning och offentlig sektor, ska HDS bidra till motsvarande tillgång i alla regioner i Sverige och för internationella regioner uppnås genom kunskapsöverföring. HDS genomför en omfattande genomlysning av företag som erbjuder hälsodata som tjänster och produkter, och utforskar dataöverföring mellan industri och forskning, för att förenkla/accelerera processen från innovation till färdig produkt.

Kompetens och utbildning

Genom att slå samman ett stort antal experter kommer HDS att sprida kunskap, inspirera och engagera för att öka små och medelstora företags förmåga att implementera och förnya sig inom AI-baserad tjänsteutveckling, cybersäkerhet och högpresterande datorer, och därmed också bidra till konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt.

Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö har huvudansvaret för detta huvudområde.

Tillgång till finansiering

Partners inom HDS har lång erfarenhet av att få tillgång till mjuk finansiering och ett väletablerat nätverk av investerare. De 18 parterna inkluderar flera inkubatorer och innovationskontor som stödjer HDS med olika investeringsaktiviteter. Detta huvudområde innefattar även arbete med offentlig upphandling med den offentliga sektorn och utveckling av nya affärsmodeller för små och medelstora företag.

eHealth Arenas Elin Jonsson har rollen som delprojektledare med huvudansvar för detta huvudområde.

Tillgång till innovationsekosystem och nätverk

Innovationsekosystemet för HDS hänvisar till ett sammankopplat nätverk av olika aktörer, som alla bidrar till ett flöde av information, kunskap och resurser för att samutveckla förmågan kring hälsodata. HDS är ett öppet ekosystem där partners, offentlig och privat sektor samt medborgare interagerar, inklusive nätverket med andra EDIH:er i Europa.

Test innan investering

HDS erbjuder testtjänster som möter internationella marknadsbehov relaterade till digitala hälsotjänster relaterade till AI och hälsodata. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att testa sina digitala hälsotjänster utöver behovet av effektiv utveckling med mer skräddarsydda tjänster som skapar värde för organisationen och individen.

Mer information om Health Data Sweden (öppnas i ny flik).

European Digital Innovation Hub (EDIH)

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. För närvarande har 151 hubbar blivit beviljade via detta program. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

Mer information om Europeiska Digitala Innovationshubbar (på engelska, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Har du frågor om Health Data Sweden eller vill veta mer? Är du kanske ett litet eller medelstort företag eller offentlig organisation som är intresserad av att ta del av Health Data Swedens tjänster?

Kontakta då Elin Jonsson, projektledare för Health Data Sweden på eHealth Arena. Kontaktuppgifter finner du här.