• En livsviktig satsning

  eHealth Arena

  Syftet med satsningen eHealth Arena är att skapa förutsättningar för ett ökat användande av digitala lösningar inom vård och omsorg. Målet är en jämlik hälsa, resurseffektiva och värdeskapande tjänster samt nya och växande företag. Att etablera Kalmar län som en av Europas ledande e-hälsoregioner.

  Läs mer här
 • eHealth Arena

  En gemensam arena

  eHealth Arena ska vara en mötesplats för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. I samverkan bygger vi en aktiv e-hälsoarena.

  Läs mer här

Vi gör det här i
samverkan

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.

Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.