eHealth Business

Välkommen till eHealth Business – nätverket för e-hälsoföretag! Det här är nätverket för företag som vill fortsätta utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet.

Här får du ta del av ett dynamiskt och engagerande nätverk av andra företag inom e-hälsoområdet, e-hälsoexperter, visionärer och entreprenörer. Bygg relationer, utbyt idéer och dela erfarenheter för att skapa nya affärer och gemensamt forma framtidens e-hälsolösningar.

Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och är öppet för alla e-hälsoföretag, litet som stort, som vill vara med och driva innovation inom e-hälsa. Att vara ansluten och delta i aktiviteter i nätverket är kostnadsfritt.

Via nätverket kan du

  • Skapa kontakter: Vi gillar att träffas och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Här får e-hälsoföretag inte bara möjlighet att knyta kontakter med andra e-hälsoföretag, utan kan även få tillgång till andra, relevanta nätverk genom eHealth Arena och Kalmar Science Park.
  • Samverka med andra: Genom samverkan uppnår vi mer. Via nätverket öppnas möjligheter för att samarbeta med andra branschledare och utveckla nya, gemensamma idéer och affärskoncept. Tillsammans kan vi innovera och bidra till nya affärer som utvecklar ditt företag och förändrar och förbättrar liv.
  • Bygga kunskap: För att ligga i framkant i branschen behöver man ständigt lära sig och utvecklas. Vårt nätverk erbjuder en plattform för kunskapsdelning och kompetenshöjning, där du kan fördjupa din förståelse för de senaste trenderna inom digital hälsa. Vi anordnar regelbundet seminarier och träffar med aktuella ämnen.
  • Ta del av gemenskap och inspiration: Att vara en del av vårt nätverk innebär att du blir del av en gemenskap som delar din passion för e-hälsa. Ta del av berättelser om hur andra företag har utvecklats för att komma dit de är idag. Tillsammans kan vi inspirera och stödja varandra för att göra verklig skillnad i människors liv.

Gå med

Det absolut enklaste är att du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Då blir du automatiskt ansluten till nätverket och får ta del av framtida aktiviteter via epost-utskick.

Nätverket drivs med deltagarna

Det är företagen i nätverket som bidrar med idéer till nätverkets aktiviteter och inriktning.

Under våren 2024 kommer vi att sätta samman en styrgrupp för nätverket. Styrgruppen kommer att samlas fyra gånger per år för att ta fram aktiviteter. Är du intresserad av att sitta med i styrgruppen, kontakta någon av nätverkets koordinatorer, Mats Olsson och Elin Jonsson.

Nätverksträffar

Nätverksträff 30 maj 2024

Nästa nätverksträff äger rum den 30 maj, kl. 14.00-17.00, hos eHealth Arena, Linnéuniversitetet. Vid träffen kommer representanter från E-hälsomyndigheten bland annat berätta mer om myndighetens roll och uppdrag, om färdplanen för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården samt hur e-hälsobolag kan samverka med myndigheten. Mer information om programmet publiceras här inom kort.


Tidigare nätverksträffar

21 mars 2024: Samverkan och partnerskap med Cambio

Kontaktuppgifter

Har du frågor om nätverket? Vänligen kontakta Mats på Kalmar Science Park eller Elin på eHealth Arena.

Mats Olsson, mats.olsson@kalmarsciencepark.se, 070-521 16 94

Elin Jonsson, elin.a.jonsson@ehealtharena.se, 072-462 78 40