Showroom för e-hälsa

Välkommen till eHealth Arenas showroom!

Showroomet visar lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik och ger besökare möjlighet att se utrustning och lösningar i en autentisk miljö. Genom att visa exempel på digitala lösningar som finns på marknaden och hur de fungerar i hemmiljö hoppas vi öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar. Som besökare kan du också testa hur lösningarna fungerar och få en förståelse för hur den digitala tekniken möjliggör för både andra sätt att arbeta och ta kontroll över sitt eget mående.

Boka besök

Showroomet är öppet för alla som vill lära sig mer om e-hälsa och välfärdsteknik. Det är gratis att besöka rummet och man bokar tid genom att kontakta Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se. Ett besök tar vanligtvis ca en timme och max antal besökare per grupp är 10 st.

Showroomet finns på Linnéuniversitetet i Kalmar, på andra våningen i hus Vita, se karta här

Lösningar i showroomet

Nedan kan du läsa mer om de lösningar som visas i showroomet.
Är du leverantör och är intresserad av att visa lösningar i rummet, vänligen kontakta Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se

Digital 3D-rörelseinspelning för att förebygga skador och förbättra rehabilitering

Moovment är framtagen av terapeuter för att ge snabb, markörfri, digital 3D-rörelseinspelning. Den mäter en persons hållning, balans och rörelsemönster och möjliggör att ge rätt övningar för att stödja preventiva strategier och förebygga skador, smärta och förbättra rehabilitering för människor i alla åldrar.

Plattformen används av terapeuter, läkare och vårdpersonal för att bedöma, dokumentera, visualisera rörelsemönster för att sedan ge rätt övningar för optimal rörelse och rehabilitering.

Läs mer här

Leverantör
Qinematic

Kontaktinformation
Glenn Bilby
Tele: 073-344 56 95
E-post: glenn.bilby@qinematic.com

Digital rehabilitering

Icura är som en virtuell vårdgivare som mäter hemträning och allmän aktivitet med kroppsburna sensorer.

Icuras datadrivna metodik mäter medborgarens faktiska aktivitet och kvaliteten på den träning som utförs och skickar resultaten till vårdgivaren. Terapeuten följer patienten online och ändrar träningsprogrammet efter behov. Dagliga aktiviteter och övningsprogram visas i appen och patienten kan själv utvärdera till exempel upplevd ansträngning och smärtor.

Icura används av patienter i alla åldrar som behöver mer fysisk aktivitet och träning i hemmet och kan omhändertas av terapeuter och vårdpersonal inom bland annat sjukhusrehabilitering, fallförebyggande insatser och hemrehabilitering.

Läs mer här

Leverantör
Icura Aps

Kontaktinformation
Matilde Broberg Ekstrøm
Tele: +45 28 68 98 00
E-post: matilde@icura.dk

Digital tillsyn med trygghetskamera för en trygg och ostörd sömn

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen, direkt i i hemtjänstlokalen via en surfplatta, koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när man sover och då också riskera att väckas.

Phoniro E-tillsyn är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Digital vårdtjänst för personer med högt blodtryck

Högt blodtryck eller hypertoni, som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har cirka 2 miljoner vuxna högt blodtryck.

Blodtrycksdoktorn erbjuder en digital vårdtjänst som gör det möjligt för dig att mäta ditt blodtryck bekvämt hemma. Våra specialistläkare övervakar dina värden, justerar behandlingsplaner och medicinering efter dina  behov. Om du har frågor finns din dedikerade sjuksköterska tillgänglig i appens chatt.

Läs mer här

Leverantör 
Blodtrycksdoktorn

Kontaktperson
Lisa Wållgren
E-post: lisa.wallgren@blodtrycksdoktorn.se

Digitala lås för omsorgen

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Med den digitala låslösningen Phoniro Lock kan den vanliga nyckeln ersättas med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Med Phoniro Lock blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt nycklar med sig.

Phoniro Lock ingår i Phoniros nyckelfria utbud och är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Digitala lösningar för inkontinensvård

TENA SmartCare Identifi
Grunden för god inkontinensvård är förståelse för individuella behov. TENA SmartCare Identifi är ett digitalt verktyg som med hjälp av sensorer registrerar en individs läckagemönster och urinmängder under 72 timmar. Den registrerade informationen omvandlas till en rapport och används för att planera in rätt tider för toalettassistans, prova ut rätt inkontinenshjälpmedel utifrån individens behov samt hur ofta de ska bytas. Systemet stödjer faktabaserade inkontinensutredningar och hjälper personal att skapa individuella omvårdnadsplaner och möjliggör anpassade produktval, för god individuell inkontinensvård hela dygnet.

Läs mer här

TENA SmartCare Change Indicator
TENA SmartCare Change Indicator är en digital vårdlösning som kan bidra till att utveckla äldreomsorgen. Den återanvändbara sensorn fästs på utsidan av den absorberande produkten för att registrera urinnivån. Via TENA SmartCare Professional Care-appen får vårdpersonal notiser när ett byte bör göras. Samtliga notiser och övriga data finns att tillgå i TENA SmartCare webbportalen för att underlätta uppföljningar och förbättra inkontinensvården på särskilda boenden.

Läs mer här

Leverantör
Essity

Kontaktperson
Lisbeth Åkerberg
Tele: 076-134 88 57
E-post: lisbeth.akerberg@essity.com

Distansmonitorering av kroppens vitala parametrar

Kiwok levererar tjänster för distansmonitorering av kroppens vitala parametrar. Alla kroppens vitala parametrar kan mätas på distans:

 • EKG – vilo-, arbets- och dygns-
 • Impedans över lungorna = vätska i lungorna, bevaka hjärtsvikt och KOL
 • Kroppstemperatur
 • Fysisk aktivitet
 • Leverns fetthantering
 • Andning
 • Blodtryck, semi-kontinuerligt i realtid
 • Puls – syre
 • Blodsocker, kontinuerligt i realtid

I samarbete med partners levererar vi en komplett vårdkedja från patienten/användaren till vårdgivaren. Vi gör appliceringen enkel med vår EKG-tröja med alla mätutrustningar på rätt plats då tröjan är på.

Läs mer här

Leverantör
Kiwok

Kontaktperson
Anders Björlin, CTO
Tele: 070 645 55 73
E-post: anders.bjorlin@kiwok.com

Distansmonitoreringslösning framtagen genom samverkan mellan region, forskning och näringsliv

CGI MoniCare är en distansmonitoreringslösning som använder konsumentprodukter och larmar när det blir förändringar i patienters hälsotillstånd. CGI MoniCare började som ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park, BTH, Region Blekinge och CGI. Till en början var lösningen avsedd som ett tekniskt stöd i hemmet för personer med kronisk hjärtsvikt med mål att öka patientgruppens välbefinnande, delaktighet och trygghet. Även för att undersöka hur sjukvården kan avlastas med denna typ av lösning.

Under projektets gång har CGI MoniCare anpassats för analysera fler typer av sjukdomar, så som Covid-19 och COL. Ytterligare mål har även tillkommit under projektets gång som hur Artificiell Intelligens (AI) kan appliceras och användas. AI kan till exempel vara ett beslutsstöd för vårdgivare genom att generera lämpliga larm och ständigt analysera patienters data för att framhäva negativa förändringar i hälsotillståndet.

Läs mer här

Leverantör
CGI

Kontaktperson
Peter Hedman Surlien
Tele: 0455-33 68 38
E-post: peter.hedmansurlien@cgi.com

Egenmonitorering med direkt koppling till din vårdgivare

Egenmonitorering gör att patienten kan mäta sina värden hemifrån med kontinuerlig direktkontakt till vårdgivaren. Med hjälp av en app och Bluetooth-uppkopplad utrustning, till exempel en blodtrycksmätare, spirometer eller våg, syns resultaten direkt av både patienten och vårdgivaren. Om något värde skulle avvika kan vårdpersonalen ta kontakt med patienten via appen för frågor eller en åtgärd, innan situationen hinner förvärras.

ImagineCare erbjuder en plattform för egenmonitorering av hypertoni, hjärtsvikt, astma, KOL och diabetes. Förutom kroniska sjukdomar erbjuds även monitorering för bland annat mödrahälsovård och psykisk ohälsa.

Läs mer här

Leverantör
ImagineCare

Kontaktperson
Cecilia Meller
Tel: 079-103 90 39
E-post: cecilia.meller@imaginecare.com

Enkel videosamtalsapp för äldre och funktionsnedsatta

Loopelis app för videokommunikation via en surfplatta är byggd för att det ska vara enkelt för äldre och funktionsnedsatta att ringa och ta emot videosamtal. Det unika med Loopeli är enkelheten. Med hjälp av Loopeli behöver inte personen med surfplattan använda olika appar, skapa konto eller logga in för att kunna genomföra videosamtal, ta emot bilder, meddelanden eller lyssna på radio.

Läs mer här

Leverantör
Loopeli AB

Kontaktperson
Nina Norberg
Tele: 073-750 01 02
E-post: nina@loopeli.se

Integritetsvärnande trygghetssensorer

RoomMate är en trygghetssensor där tillsyn sköts med hjälp av IR-sensorer som avpersonifierar brukaren, vilket skapar en integritetsvärnande tillsyn. Olikt traditionella tillsynskameror behöver inte personalen göra kontinuerliga inspektioner, vilket ytterligare ökar brukarens integritet. Istället larmar RoomMates inbyggda bildanalys vid kritiska händelser så som att brukaren ramlar, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. På så sätt behöver personalen bara utöva tillsynen när brukaren faktiskt är behov av hjälp.

 • Inbyggd bildanalys som larmar om brukaren ramlar, reser sig upp ur sängen, befinner sig onaturligt länge i badrummet etcetera. Larmen ställs in individuellt efter brukarens behov.
 • Möjliggör direktkommunikation med brukaren genom tal, vilket underlättar hanteringen vid olyckor
 • Skickar varningar via app, SMS, e-post, MMS eller via webben

Läs mer här

Leverantör
Sensio

Kontaktinformation
Martin Paulette
Tele: 070-171 53 22
E-post: martin.paulette@sensiocare.se

Kalenderklocka med visuella påminnelser

CARY Base är en kalenderklocka för personer som behöver extra hjälp att hålla reda på dygnet och dagens händelser. CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp. Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Anhöriga eller omsorgspersonal kan hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans.

CARY Base passar för den som har svårt att:

 • bibehålla dagliga rutiner
 • orientera sig mot tiden
 • veta om det är dag eller natt
 • komma ihåg aktiviteter och möten

Läs mer här

Leverantör
Abilia

Kontaktperson
Linda Björk
Tele: 070-846 94 25
E-post: linda.bjork@abilia.se

Kommunikationsplattform för äldreomsorgen

Atea gör tillsammans med en global aktör inom AI en satsning med mål att ta fram en kommunikationsplattform som möjliggör att svenska kommuner kan genomföra digitala omsorgsmöten. En digital assistent hjälper brukaren och säkerställer att lösningen blir enkel och intuitiv att använda. Tjänsten hjälper brukaren att koppla upp videosamtal samt svara på inkommande samtal från både omsorgspersonal, vårdpersonal och anhöriga.

Läs mer här

Leverantör
Atea

Kontaktperson
Patrik Nylander
Tele: 070-267 39 63
E-post: patrik.nylander@atea.se

Läkemedelsrobot

Läkemedelsroboten uppmanar vårdtagaren på ett tydligt sätt att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av en mängd kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte har tagits i tid.

Vårdpersonal och anhöriga, om så önskas, kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast ut avsedd dos och resterande doser förblir oåtkomliga.

Läs mer här

Leverantör
Atea, Evondos

Kontaktperson
Staffan Betinger
Tele: 0470-70 26 70
E-post: staffan.betinger@atea.se

Mobil lösning för patientnära dokumentation anpassad för sköterskor

Medanets lösning har utvecklats i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. Lösningen innehåller bland annat stöd för mätvärden, EWS, medicinering, kliniska formulär och bilder samt en unik meddelandetjänst anpassad för miljön och säkerhetskraven inom vården.

Läs mer här

Leverantör
Medanets

Kontaktinformation
Stefan Sjögren
Tele: 070-736 39 78
E-post: stefan.sjogren@medanets.com

Mobila trygghetslarm med GPS

MiniFinders mobila trygghetslarm är utrustat med en larmknapp där vårdtagaren kan larma förvalda kontakter eller larmcentralen. Larmet har även samtalsfunktion så man kan kommunicera med brukaren. Larmets GPS-funktion innebär att man kan lokalisera brukaren både inomhus och utomhus. Larmen reagerar också vid fall och skickar fallarm.

Läs mer här

Leverantör
MiniFinder

Kontaktperson
Jetesa Dana
Tele: 070-352 13 33
E-post: jetesa.dana@minifinder.com

Robotdjur - digitala terapi- och sällskapsdjur

Djuren är designade för att skapa trygghet, sällskap och glädje för främst äldre och andra personer med funktionsnedsättningar eller som inte kan eller vill ha levande djur. De är interaktiva, lätta att sköta och forskning visar en tydlig positiv effekt för de individer där de passar. Forskningen visar bland annat att användning kan ge minskad känsla av depression, isolering och ensamhet och kan minska beteendeproblem vid demenssjukdom.

Läs mer här

Leverantör
Wera Welltech

Kontaktperson
Fredrik Westergaard
Tel: 073-587 52 35
E-post: info@werawelltech.se

Sensor för att detektera fall och närvaro

eazense erbjuder ett icke-integritetskränkande, autonomt tillsynssystem för äldre baserat på radarsensorteknologi med AI. eazense möjliggör funktionerna:

 • Falldetektion
 • Närvaro
 • Aktivitetsnivåer över dygnets timmar
 • Räknar antal personer i rum

Via eazense molntjänst kan tillsyn ske på distans via mobil, tablet eller dator. Eftersom eazense detekterar avvikelser automatiskt behovs inga resurser allokeras för monitorering. eazense är en certifierad medicinteknisk produkt (MDR)

Läs mer här

Leverantör
Raytelligence AB

Kontakt
info@raytelligence.com 

Självmätningskiosk för vitala parametrar

Alviscan är en självmätningskiosk som låter patienter mäta sina egna vitala parametrar innan dennes läkarbesök/vårdmöte. Mätresultaten lagras automatiskt i patientjournalen och är omedelbart tillgängliga för vårdgivare. Genom att patienten självständigt mäter sina vitala parametrar kan man frigöra tid för vårdpersonalen, förhindra fel och öka medvetenheten hos patienten.

Läs mer här

Leverantör
Alphatron Medical Nordics AB

Kontaktperson
Annika Elmerstad
Tele: 0720-769014
E-post: a.elmerstad@alphatronmedical.se

System som möjliggör monitorering i hemmet

Inom CGM@home kan vi möjliggöra förflyttning av slutenvårdspatienter till hemmet, med bibehållen monitorering och dokumentation, oaktat om patienten befinner sig på en vårdinrättning eller i sitt hem.

Med CGM CARE MAP, som är en trådlös och platsoberoende tjänst, kan vården bland annat monitorera vitala parametrar kontinuerligt, överföra dokumentation till journalen, administrera läkemedel och venös blodprovstagning, oberoende av plats för patienten. CGM CARE MAP är en lösning där funktionaliteten fokuserar på att vården/verksamheten får den data som efterfrågas från patienten vart hen än befinner sig. Oaktat om patienten befinner sig på en vårdinrättning eller i sitt hem ska vitala parametrar alltid finnas tillgängligt för vården och för patienten.

Läs mer här

Leverantör
CompuGroup Medical Sweden AB (CGM)

Kontaktuppgifter
Mattias Bengtsson
Tele: 070-856 04 56
E-post: mattias.bengtsson@cgm.com

Säker läkemedelshantering i egna hemmet

Phoniro har utvecklat Phoniro Medic, ett medicinskåp som personalen låser och låser upp med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar, vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
E-post: sven.bergland@phoniro.se

Tids- och planeringsverktyg för att få struktur i vardagen

MEMOplanner Large är ett tids- och planeringshjälpmedel som hängs upp på väggen i ditt hem eller i en gemensam lokal. MEMOplanner hjälper till att få kontroll över sin dag, känna en trygghet i att veta vad som är planerat och när och hur det ska genomföras. Att bibehålla dagliga rutiner och aktivitetsnivå främjar självständighet och god livskvalitet för individen och kan bidra till att man kan bo kvar hemma längre.

Läs mer här

Leverantör
Abilia

Kontaktperson
Linda Björk
Tele: 070-846 94 25
E-post: linda.bjork@abilia.se

Trygghetslarm med GPS

Trygghetslarm i form av en klocka som fungerar både inomhus och utomhus med möjlighet att larma genom en knapptryckning. Med inbyggd högtalartelefon och GPS som visar användarens position, kan hjälp snabbt tillkallas vid behov. Vid larm ringer klockan upp förvalda anhöriga och om ingen skulle svara kopplas samtalet till Sensorems larmcentral som är öppen dygnet runt.

Läs mer här

Leverantör
Sensorem

Kontaktperson
Johan Danielsson
Tele: 08 46 00 77 02
E-post: johan.danielsson@sensorem.se

Utandningsmätare för monitorering av fettmetabolism

Acetrack är en utandningsmätare och app som mäter halten aceton i utandningsluften och är ett icke-invasivt sätt att kontrollera om man bränner fett i levern, dvs om man är i ketos eller inte. Du kan komma i ketos genom att äta en kolhydratfattig kost eller genom periodisk fasta tex. Huvuddelen av våra kroniska sjukdomar beror på livsstilsval och förvånansvärt många kopplar till insulin, insulinresistens och övervikt. Acetrack hjälper dig att förstå hur dina val du gör runt kost, rörelse, stress och sömn påverkar din kropps förmåga att energisätta cellerna med fett som bas istället för insulinhöjande kolhydrater.

Läs mer här

Leverantör
Deversify AB

Kontaktperson
Anders Murman
Tele: 070-546 50 62
E-post: anders.murman@deversify.com

VR-glasögon för fysioterapi

Curest VR är en tjänst som erbjuder förenklad fysioterapi med hjälp av VR-glasögon. Vårdgivare kan följa patientens utveckling och se hur ofta, hur mycket och resultat av rehabilitering. Oavsett var patienten befinner sig. Patienten tränar genom att använda VR-glasögon som innehåller fysioterapeutiska övningar i flera olika nivåer och mindfulness. När patienten genomför övningar skickas resultat och träningsdata automatiskt till vårdgivaren.

Idén bakom produkten kommer från fysioterapeuter vid Danderyds Sjukhus som insåg möjligheten att modernisera och förenkla fysioterapi med hjälp av VR-teknik. Några användare idag är Danderyds Sjukhus, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt Region Blekinge.

Läs mer här

Leverantör
Curest

Kontaktperson
Emil Lilja
Tele: 072-050 67 37
E-post: emil@curest.se