Showroom tillfälligt stängt på grund av smittläge

På grund av skärpta allmänna råd i Kalmar län är eHealth Arenas showroom tillfälligt stängt för besök. Stängningen gäller i nuläget fram till och med den 31 januari, men kan förlängas. Vi bevakar läget och avvaktar hur situationen utvecklar sig och återkommer med information om när showroomet öppnar igen. Vi arbetar också med att skapa ett digitalt showroom, med ambitionen att inviga det i mars 2021. Om du har några frågor om det fysiska eller det digitala showroomet, vänligen kontakta info@ehealtharena.se

 

Välkommen till eHealth Arenas showroom!

Showroomet visar lösningar för vård i hemmet, med syfte att exemplifiera och visualisera några av de möjliga lösningar som finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet. Målet är att brukare, vård och omsorg, kommuner och näringsliv ska få möjlighet att se utrustning och lösningar som är avsedda för vård i hemmet i en autentisk miljö. Genom att visa exempel på digitala lösningar som finns på marknaden och hur de fungerar i hemmiljö hoppas vi öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar. Som besökare kan du också testa hur lösningarna fungerar och få en förståelse för hur den digitala tekniken möjliggör för både andra sätt att arbeta och ta kontroll över sitt eget mående.

På grund av rådande restriktioner avseende folksamlingar behöver man boka sitt besök i förväg. Besökande grupper får bestå av max fem personer.

Är du intresserad av att besöka showroomet? Skicka din förfrågan på info@ehealtharena.se alt. kontakta oss på 0480-45 34 28.

Adress till showroomet
eHealth Arena / Kalmar Science Park
Bredbandet 1, Varvsholmen
392 30 Kalmar

Nedan kan du läsa mer om de lösningar som visas i showroomet.

Armbandsklocka för distansmonitorering

mSafety är en uppkopplad armbandsklocka för distansmonitorering. Vår lösning möjliggör för våra partners att använda sin egen applikation medan Sony via klockan förmedlar krypterad data till den som äger applikationen och säkerställer på så sätt integriteten för användarna.

Läs mer här

Leverantör
Sony

Kontaktinformation
Jesper Andersson
Tele: 073-037 09 00
Epost: jesper.1.andersson@sony.com

Diagnosoberoende digital tjänst för preventiv vård och ökad folkhälsa

Telia Health Monitoring är en digital tjänst för vårdgivare och patienter där patienter får möjligheten att mäta sina hälsodata hemifrån med hjälp av enkla mätsensorer och en app i sin smartphone. Hälsovärdena delas samtidigt på ett säkert sätt med vården vilket gör att vårdgivaren får regelbunden insikt i patientens hälsotillstånd och kan jobba preventivt för att förhindra försämrade tillstånd. Patienten kan behandlas där deras trygghet är som störst, nämligen i hemmet.

Patienten mäter sina värden efter en överenskommen och individanpassad vårdplan. Om patientens hälsovärden avviker från det normala genererar systemet en varning. Vården kan då direkt vidta åtgärder genom att ta kontakt med patienten för att justera behandling eller vid behov boka in ett fysiskt besök på vårdcentral. Patienten har också möjlighet att enkelt kommunicera med vårdteamet via appens chat eller videorum.

En digital tjänst som stöd för en bättre folkhälsa
Telia Health Monitoring är framtagen för patienter med olika typer av hälsoutmaningar. Den används främst som stöd inom behandlingsområden som, hjärtsvikt, diabetes, hypertoni KOL och IBD. Lösningen är emellertid skapad för att vara skalbar och diagnosoberoende, vilket öppnar möjligheter till helt andra användningsområden – även bortom arbetet med kroniska sjukdomar. Telia Health Monitoring kan exempelvis också stödja rehabilitering och kliniska studier eller användas som verktyg för folkhälsa.

Det är ett komplett digitalt arbetssätt som gör vården mer proaktiv och effektiv, samtidigt som patienten kan få kontroll och ett ägandeskap över sin diagnos. Patienten får en större insikt i den egna hälsan och hur den kan förbättras genom egna aktiva åtgärder.

Vi underlättar omställningsresan
Telia har som ambition att vara en ledande digitaliseringspartner till vårdgivaren i omställningen mot en mer patientnära och personcentrerad vård och erbjuder en rad tjänster som möjliggör en ny typ av hälso- och sjukvård. Det gör vi genom att knyta samman Telias styrkor inom IT, säkerhet, kommunikation, service och logistik med etablerade tekniska lösningar till ett pådrivande ekosystem. Tillsammans med Telia behöver omställningsresan varken innebära risktagande eller ökad komplexitet.

Läs mer här

Leverantör
Telia

Kontaktperson
Mattias Bengtsson
Tele: 070-856 04 56
Epost: mattias.bengtsson@teliacompany.com

Digital 3D-rörelseinspelning för att förebygga skador och förbättra rehabilitering

Moovment – ett enkelt och intelligent sätt att förbättra rörelsemönster, balans och hållning för att förhindra skador och förbättra rehabilitering.

Moovment är framtagen av terapeuter för att ge snabb, markörfri, digital 3D-rörelseinspelning. Den mäter en persons hållning, balans och rörelsemönster och möjliggör att ge rätt övningar för att stödja preventiva strategier och förebygga skador, smärta och förbättra rehabilitering för människor i alla åldrar.

Plattformen används av terapeuter, läkare och vårdpersonal för att bedöma, dokumentera, visualisera rörelsemönster för att sedan ge rätt övningar för optimal rörelse och rehabilitering.

Moovment består av tre delar:

 • Scan: Inspelning och mätning av rörelse, balans och hållning. Automatiserad och standardiserad testrutin som bara tar fem minuter att genomföra. Den ger konsekventa och jämförbara mätningar som du kan lita på, då de är validerade för noggrannhet och objektivitet på universitet (Innovationscentrum för informationsdriven vård, Högskolan i Halmstad)
 • Analys och beslutsstöd: 3D-rörelseuppspelning med avancerade kontroller för att spela upp och analysera de inspelade rörelserna som om att personen faktiskt var i rummet. Viktiga åtgärder beskrivs och dokumenteras automatiskt. Mätningar och PDF-filer exporteras enkelt till patientjournaler och andra system.
 • Visualisering och kommunikation: Personlig kommunikation (mellan terapeut och patient), motivation och träningsrecept från din webbläsare eller mobil.

Moovment används idag runt om i världen av universitet, vårdcentraler, sjukhus, sportklubbar, friskvårdsanläggningar och kliniker.

Läs mer här

Leverantör
Qinematic

Kontaktinformation
Henrik Cullgren
Tele: 070-560 23 90
Epost: henrik.cullgren@qinematic.com

Digital tillsyn med trygghetskamera för en trygg och ostörd sömn

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn kan personalen, direkt i i hemtjänstlokalen via en surfplatta, koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum. Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när man sover och då också riskera att väckas.

Phoniro E-tillsyn är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
Epost: sven.bergland@phoniro.se

Digital vårdtjänst för personer med högt blodtryck

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni, som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har cirka 2 miljoner vuxna högt blodtryck.

Patienter hos Blodtrycksdoktorn mäter sitt blodtryck i lugn miljö, hemma. Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför erbjuder vi en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten och med kontinuerlig uppföljning av läkare och snabba åtgärder vid avvikelser.

Patienter med högt blodtryck som använder Blodtrycksdoktorn sänker sitt systoliska tryck (övertryck) med i snitt 9 mmHg på två månader. Studier har visat att den blodtryckssänkningen kan minska risken för stroke med 35% och hjärtsjukdom med 25%.

Vårt mål är att ge patienter med högt blodtryck kontroll över sin framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt att minska belastningen på den traditionella sjukvården, vad gäller kroniska sjukdomar.

Läs mer här

Leverantör 
Accumbo AB

Kontaktperson
Annika Hovmark
Tele: 072-168 85 87
Epost: annika@accumbo.se

Digitala lås för omsorgen

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus, nycklar som kan tappas bort, kopieras eller helt enkelt inte är i händerna på rätt person vid en nödsituation. Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, att vänta på kollegor för att få rätt nyckel samt extra restid.

Med den digitala låslösningen Phoniro Lock kan den vanliga nyckeln ersättas med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Med Phoniro Lock blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt nycklar med sig. Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar.

Phoniro Lock ingår i Phoniros nyckelfria utbud och är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
Epost: sven.bergland@phoniro.se

Distansmonitorering av kroniska sjukdomar

Plattformen ImagineCare erbjuder möjligheten för diagnostiserade patienter att på distans få kontinuerlig, relevant information och klinisk uppföljning i hemmet rörande sina kroniska sjukdomar efter läkares bedömning och ordination. Ett fysiskt besök på en mottagning eller klinik för kontinuerlig uppföljning och monitorering är alltså inte nödvändigt. Detta med hjälp av kliniskt godkända mätinstrument, en mobil applikation och en mobiltelefon; en så kallad ”smartphone.” Applikationen finns utvecklad för både Android och IOS (Iphone).

ImagineCare lanserades på marknaden 2017. Idag använder ett växande antal svenska kliniker och användare vår lösning för att med modern teknik, enkelt gränssnitt och anpassad funktionalitet få vård på distans till patienter på ett enkelt sätt med hjälp av uppdaterad, aktuell och relevant information. Vårt syfte är att med företagets samlade kompetens och erfarenhet på detta sätt bidra till långsiktig trygghet för både vårdgivare och patient, oavsett var dessa befinner sig.

Läs mer här

Leverantör
ImagineCare

Kontaktperson
Maria Bang
Tele: 079-102 15 50
Epost: maria.bang@imaginecare.com

 

Distansmonitorering av kroppens vitala parametrar

Kiwok levererar tjänster för distansmonitorering av kroppens vitala parametrar. Alla kroppens vitala parametrar kan mätas på distans:

 • EKG – vilo-, arbets- och dygns-
 • Impedans över lungorna = vätska i lungorna, bevaka hjärtsvikt och KOL
 • Kroppstemperatur
 • Fysisk aktivitet
 • Leverns fetthantering
 • Andning
 • Blodtryck, semi-kontinuerligt i realtid
 • Puls – syre
 • Blodsocker, kontinuerligt i realtid

I samarbete med partners levererar vi en komplett vårdkedja från patienten/användaren till vårdgivaren. BodyKom app för kommunikation i samarbete med WIP – Wireless Independent Provider i Karlskrona. Integration och interaktion i vårdprocessen tillsammans med TietoEnator i Kalmar.

Under namnet BodyKom kan vi idag leverera olika typer av EKG, kroppstemperatur och fysiskt aktivitet. Inom kort kommer vi att lägga till impedans och O2. Våra partners kan leverera Acetrack för kontroll av kroppens fetthantering. Vi gör appliceringen enkel med vår EKG-tröja med alla mätutrustningar på rätt plats då tröjan är på.

Vårdgivare har många stora utmaningar som blir alltmer kännbara när kriserna och pandemierna avlöser varandra.

Varje dag lär vi oss alltmer om ohälsans uppkomst. Människan idag är dålig på att lyssna på signalerna från sin kropp. Därför behövs mätutrustning som kan fånga signalerna tidigt och som kan visa att kroppen har fått återhämta sig. Forskarna har inlett arbete med att hantera förmaksflimmer med KBT.

Läs mer här

Leverantör
Kiwok

Kontaktperson
Anders Björlin, CTO
Tele: 070 645 55 73
Epost: anders.bjorlin@kiwok.com

Distansmonitorering i hemmet

Atea presenterar Cuviva, som är ett digitalt stöd som möjliggör daglig och kontinuerlig kommunikation mellan individen och vård- och omsorgsgivare. Det upplevda avståndet mellan vård / omsorg och individ minskar vilket leder till ökad trygghet för alla parter. Cuviva fungerar som en kontaktpunkt mellan individen och många olika aktörer och roller för att kunna skapa ett ekosystem runt individen. till exempel från vårdcentralen, omsorgsgivare och kommunen vilken förenklar och underlättar för alla inblandade.

Grunden för kommunikationen baseras på textmeddelande, videomöten, enkäter och mätning av vitalparametrar och andra typer av sensor data från bland annat tillsynssensorer, trygghetslarm mm. Beroende på användningsområde anpassas lösningen för individen och verksamheten till exempel genom nya enkäter, genom att stänga av vissa funktioner eller koppla Cuviva till andra system.

Fokus i Cuvivas plattform är användarvänlighet. Många av de som idag framgångsrikt använder lösningen i hemmet har ingen tidigare vana av datorer eller smartphones. Personal utrustas med ett lättanvänt och överskådligt sätt att se alla individer och detaljer per individ. Den primära målgruppen för Cuviva är de individer som är i behov dagliga insatser från vård och omsorg.

Läs mer här

Leverantör
Atea, Cuviva

Kontaktperson
Staffan Betinger
Tele: 0470-70 26 70
Epost: staffan.betinger@atea.se

Distansmonitoreringslösning framtagen genom samverkan mellan region, forskning och näringsliv

CGI MoniCare är en distansmonitoreringslösning som använder konsumentprodukter och larmar när det blir förändringar i patienters hälsotillstånd. CGI MoniCare började som ett samverkansprojekt mellan Blue Science Park, BTH, Region Blekinge och CGI. Till en början var lösningen avsedd som ett tekniskt stöd i hemmet för personer med kronisk hjärtsvikt med mål att öka patientgruppens välbefinnande, delaktighet och trygghet. Även för att undersöka hur sjukvården kan avlastas med denna typ av lösning.

Under projektets gång har CGI MoniCare anpassats för analysera fler typer av sjukdomar, så som Covid-19 och COL. Ytterligare mål har även tillkommit under projektets gång som hur Artificiell Intelligens (AI) kan appliceras och användas. AI kan till exempel vara ett beslutsstöd för vårdgivare genom att generera lämpliga larm och ständigt analysera patienters data för att framhäva negativa förändringar i hälsotillståndet.

Läs mer här

Leverantör
CGI

Kontaktperson
Peter Hedman Surlien
Tele: 0455-33 68 38
Epost: peter.hedmansurlien@cgi.com

Kommunikationsplattform för äldreomsorgen

Atea gör tillsammans med en global aktör inom AI en miljonsatsning med mål att ta fram en kommunikationsplattform som möjliggör att svenska kommuner kan genomföra digitala omsorgsmöten.

En digital assistent hjälper brukaren och säkerställer att lösningen blir enkel och intuitiv att använda. Tjänsten hjälper brukaren att koppla upp videosamtal samt svara på inkommande samtal från både omsorgspersonal, vårdpersonal och anhöriga.

Med kraften i den AI som finns hos den digitala assistenten skapas möjligheter till flera nyttor och effektiviseringar, exempelvis:

 • Mjuk tillsyn, där assistenten löpande kan fråga hur brukaren mår och beroende på svar eskalera detta till personal/videosamtal. Dialogen mellan brukare och digital assistent journalförs.
 • Reagera på rop på hjälp från brukaren som eskaleras till personalen som kan respondera med både videosamtal samt besök.
 • Unika skräddarsydda påminnelser per brukare, exempelvis att ta medicin, mata husdjur etc.
 • Kunna svara på vanligt förekommande frågor från brukaren, vem kommer på besök idag, har någon varit här eller vad blir det för mat.

Läs mer här

Leverantör
Atea

Kontaktperson
Patrik Nylander
Tele: 070-267 39 63
E-post: patrik.nylander@atea.se

Läkemedelsrobot - digitalisering för god och nära vård

Evondos läkemedelsrobotar är ett enkelt och tryggt hjälpmedel för vårdtagaren, med hög tillförlitlighet.

Säkerhet för vårdtagaren
Läkemedelsroboten uppmanar vårdtagaren på ett tydligt sätt att ta sina läkemedel vid rätt tidpunkt, vilket är viktigt vid behandling av en mängd kroniska sjukdomar. Tjänsten informerar även vårdpersonalen direkt när en dos av någon anledning inte har tagits i tid.

Ökad kvalitet för personalen
Vårdpersonal och anhöriga, om så önskas, kan följa upp medicineringen på distans. Roboten delar endast ut avsedd dos och resterande doser förblir oåtkomliga. Lösningen minskar därför avsevärt behovet av rutinmässiga läkemedelsrelaterade besök. Hembesöken kan i stället inriktas på god och nära personcentrerad vård.

Effektivare personalplanering
Det blir enklare att planera vård- och omsorgspersonalens arbetstider eftersom det behövs färre läkemedelsrelaterade besök. Arbetsmiljön förbättras avsevärt när det inte blir lika stor arbetsbelastning under morgon och sen eftermiddag. Och vårdtagaren får ändå rätt medicin i rätt tid, med en ökad självständighet och högre livskvalitet.

Läs mer här

Leverantör
Atea, Evondos

Kontaktperson
Stefan Betinger
Tele: 0470-70 26 70
Epost: stefan.betinger@atea.se

Mobil lösning för patientnära dokumentation anpassad för sköterskor

Medanets lösning har utvecklats i samarbetet med hälso- och sjukvårdspersonal och underlättar vårdarbetets rutiner, är ett stöd i beslutsfattandet och ger tid för det allra viktigaste – att bemöta patienten. Lösningen innehåller bland annat stöd för mätvärden, EWS, medicinering, kliniska formulär och bilder samt en unik meddelandetjänst anpassad för miljön och säkerhetskraven inom vården.

Läs mer här

Leverantör
Medanets

Kontaktinformation
Carl-Gustaf Jönsson
Tele: 073-973 42 53
Epost: carl-gustaf.jonsson@medanets.com

Mobil-uppkopplat hjälpmedel för diabetes

Actiste (Actiste Diabetes Management as a Service, eller ADMS) är en tjänst som har tagits fram för att underlätta och förbättra vardagen för den som lever med diabetes.

Tjänsten fokuserar på att samla alla nödvändiga funktioner i ett smidigt, mobilt-uppkopplat hjälpmedel, där mätning, eventuell injicering av insulin och notering av livsstilsdata sparas och delas automatiskt för en förenklad överblick och uppföljning av patient och vårdpersonal. Då all data sparas och delas automatiskt via Brighters molntjänst, ges möjligheten till överblick och ökade förutsättningar till en  individanpassad och proaktiv vård för dig som patient och vårdgivare. Förbrukad mängd förbrukningsartiklar registreras även av systemet och fylls på via hemleverans till patient. Viktigt att tillägga är att det alltid är patienten som äger sin egen data och avgör vilka parter som får möjligheten att ta del av den via ADMS.

I Actiste Family ingår Actiste, en kombinerad insulinpenna, blodsockermätare och blodprovstagare för automatisk loggning av historiska insulindoser, blodsockervärden och livsstilsdata, samt Actiste Mini, en digital blodsockermätare och blodprovstagare för automatisk loggning av historiska blodsockervärden och annan livsstilsdata.

Läs mer här

Leverantör
Brighter

Kontaktinformation
Linda Brant-Lundin
Tele: 072-322 63 66
Epost: linda.brant-lundin@brighter.se

Alisha Gupta
Tele: 08-550 088 20
Epost: alisha.gupta@brighter.se

Säker läkemedelshantering i egna hemmet

Mediciner ska lagras på ett sätt som gör att de är säkra och kan administreras på ett effektivt sätt. Endast behörig personal ska ha tillgång till dem. Processer och policys i hemtjänstorganisationer bör innefatta hur åtkomst till mediciner är säkert hanterat.

Phoniro har utvecklat Phoniro Medic, ett medicinskåp som personalen låser och låser upp med en smartphone. Det behövs inga fysiska nycklar, vilket sparar tid för personalen. Endast behörig personal kan låsa upp medicinskåpet genom att använda Phoniro Home Care-appen på sin smartphone. Appen loggar låshändelser och denna information skickas till Phoniro Care-plattformen för att kunna spåra vad som har hänt och när.

Phoniro Medic ingår i Phoniros nyckelfria utbud och är en del av Phoniro Care – en gemensam plattform för en bättre äldreomsorg.

Läs mer här

Leverantör
Phoniro

Kontaktperson
Sven Bergland
Tele: 010-330 15 14
Epost: sven.bergland@phoniro.se

Utandningsmätare för monitorering av fettmetabolism

Acetrack är en utandningsmätare och app som mäter halten aceton i utandningsluften och är ett icke-invasivt sätt att kontrollera om man bränner fett i levern, dvs om man är i ketos eller inte. Du kan komma i ketos genom att äta en kolhydratfattig kost eller genom periodisk fasta tex. Huvuddelen av våra kroniska sjukdomar beror på livsstilsval och förvånansvärt många kopplar till insulin, insulinresistens och övervikt. Acetrack hjälper dig att förstå hur dina val du gör runt kost, rörelse, stress och sömn påverkar din kropps förmåga att energisätta cellerna med fett som bas istället för insulinhöjande kolhydrater.

Läs mer här

Leverantör
Deversify AB

Kontaktperson
Anders Murman
Tele: 070-546 50 62
Epost: anders.murman@deversify.com

VR-glasögon för fysioterapi (kommer till showroomet i november)

Curest VR är en tjänst som erbjuder förenklad fysioterapi med hjälp av VR-glasögon. Vårdgivare kan följa patientens utveckling och se hur ofta, hur mycket och resultat av rehabilitering. Oavsett var patienten befinner sig. Patienten tränar genom att använda VR-glasögon som innehåller fysioterapeutiska övningar i flera olika nivåer och mindfulness. När patienten genomför övningar skickas resultat och träningsdata automatiskt till vårdgivaren.

Idén bakom produkten kommer från fysioterapeuter vid Danderyds Sjukhus som insåg möjligheten att modernisera och förenkla fysioterapi med hjälp av VR-teknik. Några användare idag är Danderyds Sjukhus, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt Region Blekinge.

Läs mer här

Leverantör
Curest

Kontaktperson
Emil Lilja
Tele: 072-050 67 37
Epost: emil@curest.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.