Forskningsseminarium e-hälsa: Framtidens Precision Medicine, omik-data för kliniskt beslutstöd i cancer

4 april 2024 | Tips

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet bjuder in till forskningsseminarium med temat: Framtidens Precision Medicine, omik-data för kliniskt beslutstöd i cancer.

Inbjuden talare är Janne Lehtiö, professor vid Karolinska Institutet och aktiv vid Precisionsmedicinskt centrum Karolinska (PMCK), ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Fokus är att studera möjligheterna att ge tydligare diagnoser kopplad med data för att underlätta behandlingsval för cancerpatienter genom att studera deras arvsmassa, proteiner och bilddata. Idag sker detta arbete i en klinisk testmiljö vid Karolinska med en förhoppning om att teknikerna proteomik, genomik, metabolomik kan kombineras och implementeras bättre i svensk hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig