Nyfiken på e-hälsa?

Hej och välkommen! Så roligt att du är nyfiken på de möjligheter digitaliseringen för med sig för framtidens vård och omsorg – du är en mycket viktig kugge i det arbete som ligger framför oss!

Sveriges befolkning blir allt äldre och med det ökar belastningen på både sjukvården och omsorgen. Man räknar med att vi kommer att ha 50% fler personer över 80 år inom bara 10 år – för att klara av den utmaningen behöver vi hitta nya sätt att arbeta. Du som arbetar inom den här sektorn vet att det redan idag är knappt med resurser, men genom att bättre nyttja e-hälsans möjligheter kan vi inte bara hantera det ökande trycket utan också frigöra tid för det mänskliga mötet och höja livskvaliteten för patienter och brukare.

Vad är e-hälsa?

Är e-hälsa ett nytt område för dig? E-hälsomyndighetens beskrivning och förklaring av e-hälsa kan då vara en bra plats att börja.

Efter den uppvärmningen kan du lära dig mer om Vision e-hälsa 2025: År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, stöttar också utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner och regioner – här kan du läsa mer om deras arbete. SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik har också tagit fram en film som förklarar hur välfärdsteknik kan bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen:

 

I samband med coronapandemin skapades sidan digitalvardochomsorg.se, som är en integrerad informations- och stödportal som ger ett tydlig stöd för snabbspår inom den digitala transformationen av kommunal vård, omsorg och socialtjänst. Här kan man få hjälp med:

  • att göra rätt – råd för att följa gällande lagar om till exempel sekretess och upphandling
  • att komma igång – tips och presentation av utvecklande tjänster och kunskap om vilka digitala tjänster och produkter som finns
  • att bredda användningen av tjänster – tips och idéer om hur redan införda tjänster kan användas på olika sätt

Showroom för e-hälsa i hemmet

Vill du se exempel på digitala lösningar för vård och omsorg är du välkommen att besöka vårt showroom. Här kan du se allt från lösningar för distansmonitorering av vitala parametrar till VR-glasögon för rehab på distans och digitala lås för omsorgen. Showroomet kan du besöka digitalt eller fysiskt på Varvsholmen i Kalmar.

Inspirationsföreläsningar från Kalmar län

Här kan du lyssna på presentationer om olika e-hälso-lösningar och -initiativ som skett i vårt eget län.

Stödprogram Sjukskrivningskollen
Anne-Lie Gustafsson & Anna Norrenge, Region Kalmar län

Kommunen som hackar för hopp och hälsa
Nadja Widéhn, Kalmar kommun

Framtidens rehabilitering/habilitering är Nära
Julia Ström & Stefan Bragsjö, Region Kalmar län

Regional samverkan – alla pratar digitalisering men hur kan det underlätta i praktiken?
Pär Holgersson, Cambio

Imads kniv
Imad Mohammed, IM Surgical AB

En bild säger mer än tusen ord…
Clas Rosenqvist & Ingela Carlsson, Region Kalmar län

Har du en idé som kan förbättra din verksamhet?

Finns det något moment i dina arbetsuppgifter som skulle kunna förbättras genom digitalisering? Det är ofta du som kan verksamheten som också bäst kan se vilka lösningar som skulle behövas för att åstadkomma förbättringar. Kanske har du en idé om en egen lösning du skulle vilja utforska? Tveka inte att kontakta oss för hjälp med hur du kan komma vidare med din idé!

Här kan du läsa om och inspireras av exempel från olika verksamheter:

Sjukskrivningskollen – digitalt stödprogram för sjukskrivna

HIPR – appen som hjälper personer med ADHD att sköta sin medicinering

Astmakollen – webbaserat stödprogram för bättre kontrollerad astma