Hack för hopp och hälsa!

7 oktober 2021 | Aktiviteter

Hälsa och välbefinnande är för alla!

Socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena arrangerade den 7-8 oktober Hack för hopp och hälsa, ett hackathon med målet att utveckla digitala lösningar som stimulerar till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar. Hackathonet samlade totalt fem lag, bestående av representanter från IT-bolag, studenter från Linnéuniversitetet och personal inom socialförvaltningen, som tillsammans arbetade för att ta fram digitala hjälpmedel som bidrar till en förbättrad hälsa bland målgruppen.

Läs mer om hackathonet här

Se lagens presentationer inför juryn samt när det vinnande bidraget utses här