Health Data Sweden

Health Data Sweden (HDS) är en digital innovationshub bestående av 18 parter, bl.a. universitet och högskolor, regionala innovationshubbar och forskningsinstitut samt innovationscentrum och forskningsparker, där eHealth Arena är en av dessa parter.

Fokus i projektet ligger på att stötta utvecklingen av nya produkter och tjänster, hjälpa till med implementeringen och utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Hubben fungerar också som en plattform för att hjälpa företag och organisationer inom offentlig sektor att skapa internationella kontakter och vara en väg in i Sverige för europeiska organisationer.

Allt detta gör HDS genom att erbjuda kostnadsfria tjänster till offentlig sektor och små- och medelstora företag både i Sverige och Europa, inom fem olika huvudområden (se nedan). Det kan exempelvis handla om att ge tillgång till teknisk expertis och testning för att hjälpa företag att förbättra affärs- och produktionsprocesser, produkter och tjänster med hjälp av digital teknik. Det kan också vara innovationstjänster, till exempel finansieringsrådgivning, utbildning och kompetensutveckling som behövs för framgångsrik digital transformation.  Alla dessa tjänster finns samlade i en digital katalog. Det finns också möjlighet för projektet att skräddarsy tjänster, så kontakta oss på eHealth Arena om du är intresserad av att veta mer. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Tjänster inom fem områden

Hälsodatautveckling

Genom att optimera tillgängligheten till hälsodata, för små och medelstora företag, forskning och offentlig sektor, bidrar HDS till motsvarande tillgång i alla regioner i Sverige och för internationella regioner uppnås genom kunskapsöverföring. HDS genomför en omfattande genomlysning av företag som erbjuder hälsodata som tjänster och produkter, och utforskar dataöverföring mellan industri och forskning, för att förenkla/accelerera processen från innovation till färdig produkt.

Kompetens och utbildning

Genom att slå samman ett stort antal experter spider HDS kunskap, inspirerar och engagerar för att öka små och medelstora företags förmåga att implementera och förnya sig inom AI-baserad tjänsteutveckling, cybersäkerhet och högpresterande datorer, och därmed också bidra till konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt.

Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö har huvudansvaret för detta huvudområde.

Tillgång till finansiering

Partners inom HDS har lång erfarenhet av att få tillgång till mjuk finansiering och ett väletablerat nätverk av investerare. De 18 parterna inkluderar flera inkubatorer och innovationskontor som stödjer HDS med olika investeringsaktiviteter. Detta huvudområde innefattar även arbete med offentlig upphandling med den offentliga sektorn för att främja mer innovation i offentlig sektor, samt utveckling av nya affärsmodeller för små och medelstora företag.

eHealth Arenas Elin Jonsson har rollen som delprojektledare med huvudansvar för detta huvudområde.

Tillgång till innovationsekosystem och nätverk

Innovationsekosystemet för HDS hänvisar till ett sammankopplat nätverk av olika aktörer, som alla bidrar till ett flöde av information, kunskap och resurser för att samutveckla förmågan kring hälsodata. HDS är ett öppet ekosystem där partners, offentlig och privat sektor samt medborgare interagerar, inklusive nätverket med andra EDIH:er i Europa.

Test innan investering

HDS erbjuder testtjänster som möter internationella marknadsbehov relaterade till digitala hälsotjänster relaterade till AI och hälsodata. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att testa sina digitala hälsotjänster utöver behovet av effektiv utveckling med mer skräddarsydda tjänster som skapar värde för organisationen och individen.

Kommande aktiviteter

Inom ramen för Health Data Sweden är vi på eHealth Arena just med och arrangerar följande aktiviteter:


Seminarieserie: ”Upphandling som verktyg för att främja innovation”

Välkommen till den tredje och sista delen i seminarieserien om upphandling och innovation. Under denna session kommer du att få möjlighet att få internationella perspektiv på användningen av upphandling som ett verktyg för att driva innovation med internationella exempel, samt att höra om leverantörens perspektiv i upphandlingsprocessen.

Datum: 17 april 2024
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt möte

Detta seminarium kommer att hållas på engelska.

Mer information här!


Alla event som anordnas inom Health Data Sweden finns samlade i Health Data Swedens kalendarium.

HDS Insight Arena

Seminarium: HDS Insight Arena

Den 20 mars ägde HDS Insight Arena rum; en eftermiddag där viktiga ämnen lyftes för att sprida kunskap och bjuda in till diskussion. Programmet innehöll korta föredrag om vad HDS kan erbjuda till små och medelstora företag och offentlig sektor, följt av diskussioner med best practices, där deltagarna hade möjlighet att ställa frågor till talarna.

Eventet vände sig till dig som tillhör ett litet eller medelstort företag (SME) eller offentlig sektor, som hälso-, sjukvårds-, eller omsorgsaktör.

Seminariet hölls digitalt på Zoom, och det finns möjlighet att ta del av det i efterhand här.

18 parter

I samarbetet ingår 18 parter från hela Sverige:

 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Blekinge Digital Health / Blue Science Park
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Bron Innovation
 • DigitalWell Arena / Compare
 • eHealth Arena / Region Kalmar län
 • EIT Digital
 • EIT Health Scandinavia
 • Högskolan i Halmstad / Leap for Life
 • Karlstads universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Livsmedicin / Region Västerbotten
 • Region Stockholm
 • Stockholms universitet
 • Stockholm Science City
 • STUNS Life Science
 • Uppsala universitet
Europeisk digital innovationshubb (EDIH)

Health Data Sweden är en av Europas Digitala Innovationshubbar (EDIH). Beslutet har fattats av EU-kommissionen och Health Data Sweden blir Sveriges enda representant inom digital hälsa. Hubben fungerar som en ”one-stop shop” där företag får hjälp att möta digitala utmaningar och bli mer konkurrenskraftiga.

Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. För närvarande har 151 hubbar blivit beviljade via detta program. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna inbjuder till ett gränsöverskridande samarbete. Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

Mer information om Europeiska Digitala Innovationshubbar (på engelska, öppnas i nytt fönster)

Jag vill veta mer!

Har du frågor om Health Data Sweden eller vill veta mer? Är du kanske ett litet eller medelstort företag eller offentlig organisation som är intresserad av att ta del av Health Data Swedens tjänster?

Kontakta då Elin Jonsson, projektledare för Health Data Sweden på eHealth Arena. Kontaktuppgifter finner du här.

Du kan också läsa mer på Health Data Swedens hemsida. Se också till att följa Health Data Sweden på LinkedIn för att få den senaste informationen och uppdateringar om kommande event och aktiviteter.

Health Data Sweden delfinansieras av: