Näringsliv

Genom eHealth Arena finns möjligheter för företag att knyta kontakter med andra företag, vård och omsorg, akademi samt användare för att utveckla och testa e-hälsoprodukter och tjänster. Här arrangeras kostnadsfria aktiviteter fokuserade på affärsutveckling och finansiering för både start-ups, scale-ups och etablerade bolag. Som en del av arenan finns också möjlighet till inkubation via Kalmar Science Parks inkubatorprogram samt tillgänglighet till testbäddar.

Läs gärna mer om Innovationsrådgivning för företagare inom e-hälsa här >>

eHealth Business: Nätverk för e-hälsobolag

eHealth Business är nätverket för företag som vill fortsätta utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet. Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och erbjuder e-hälsobolag en möjlighet att bygga relationer, utbyta idéer och dela erfarenheter för att skapa nya affärer och gemensamt forma framtidens e-hälsolösningar.

Läs mer om nätverket här

Boost Chamber och inkubator

Boost Chamber

Kalmar Science Parks Boost Chamber fungerar som ett första steg in i inkubatorn. Tillsammans med andra entreprenörer får du möjlighet att vässa ditt företag eller idé, testa skarpt mot potentiella kunder och börja kommersialisera din tjänst eller produkt. Du får prova rollen som entreprenör och fundera över vilken roll du ska ha om du ska bygga ett företag. Läs mer här

Inkubator

Att gå med i Kalmar Science Parks inkubator innebär att du får tillgång till skräddarsydd affärsutveckling. Vi vrider och vänder på dina idéer och ditt företag får extra fart. Du kommer vidare och börjar snabbt resan mot ditt momentum. Läs mer här

Finansiering

Investment Readiness Process

Genom Investment Readiness Process (IRP) lär sig företagsgrundare grunderna i hur investerarmarknaden fungerar och lär sig också att förstå vilket investeringserbjudande de själva har och vilken typ av investerare de därmed ska vända sig till. Grundarna stärker därmed sin argumentation inför möten med investerare och har en egen agenda för vad de söker hos investerare.

Läs mer: Ny process gör bolag redo för investeringar

Investerare Sydost

Är du investerare eller affärsängel som är intresserad av att investera i bolag från Sydostregionen, eller är du företagare som står inför tillväxt, söker kapital och kompetens – då är du välkommen att kontakta Investerare Sydost. Genom Investerare Sydost bygger vi upp ett nätverk av investerare från Sydostregionen och genomför investeringsträffar där tillväxtföretag från regionen ges möjlighet att presentera sig för affärsänglar och andra investerare. Läs mer här

ALMI Invest

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via åtta regionala riskkapitalbolag. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder koronor och ska vara en brygga till privat kapital och bidra till en fungerande riskkapitalmarknad i hela landet. Läs mer här

Konsultcheck Region Kalmar Län

Behöver du anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag? Genom Region Kalmar läns konsultcheck kan du söka stöd för att köpa in en sådan tjänst. Konsultcheck kan sökas inom följande områden: marknadsutveckling, produktutveckling, företagsutveckling samt digital omställning.

Konsultchecken avser enbart tjänster som köps av en extern konsult. Löpande kostnader och investeringar som ingår i företagets normala drift är inte stödberättigande. Läs mer här

Digital Business

Digital Business är klustret för dig som vill ta ett grepp om och bli ledande inom det digitala. I länet finns det många framgångsrika företag och i vårt nätverk träffas flera av dessa. Klustret vänder sig till dig som söker ny kunskap och vill dela erfarenheter med andra utvecklingsintresserade företag. Erfarenheter och utbyten som leder till fler digitala affärer och smartare lösningar för att möta framtidens utmaningar. Läs mer här

AI-nätverket

Välkommen till ett forum som går ut på att öka vår kunskap inom artificiell intelligens, utbyta erfarenheter och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete med AI i den egna organisationen. AI-nätverket är till för dig som kanske är utvecklare eller beslutsfattare med ett intresse för AI. Eller så verkar du inom forskning med inriktning på AI. Du behöver således inte aktivt jobba med AI, men ska ha ett intresse och en vision om att applicera AI på din/dina tjänster och produkter inom en snar framtid. Läs mer här

IT-nätverket

Välkommen till nätverket där vi delar erfarenheter och tar del av aktuell kunskap om ”allt mellan ett och noll”. Vi träffas på ett avslappnat sätt i olika miljöer – ibland över en pizza och en öl ”hemma” i någon av deltagarnas organisationer. (Just nu ligger IT-puben på is på grund av coronapandemin, men nätverksträffarna fortsätter digitalt). IT-nätverket är till för dig som jobbar med IT och som är intresserad av att träffa andra inom samma bransch för att dela erfarenheter, utveckla ditt företag, ditt arbete och dig själv. Läs mer här

Testbädd inom e-hälsa

Har ni en innovation och söker en testmiljö inom e-hälsa? Testbädd e-hälsa inom Region Kalmar län vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt. Testbädden kan vara en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Läs mer här

Showroom för e-hälsa

I eHealth Arenas showroom har du som företagare möjlighet att ställa ut dina e-hälsolösningar.

Showroomet visar lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik och ger besökare möjlighet att se utrustning och lösningar i en autentisk miljö. Genom att visa exempel på digitala lösningar som finns på marknaden och hur de fungerar i hemmiljö hoppas vi öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar. Besökare kan testa hur lösningarna fungerar och få en förståelse för hur den digitala tekniken möjliggör för både andra sätt att arbeta och ta kontroll över sitt eget mående. Showroomet finns både i fysisk form på Linnéuniversitet i Kalmar samt som ett digitalt showroom. Läs mer här

Har du en e-hälsolösning du vill visa i showroomet? Vänligen kontakta Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtharena.se

Presentationer av lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik för vård och omsorg

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena samverkar för att stötta kommunerna i Kalmar län i digitaliseringsarbetet kopplat till vård och omsorg. Bland annat finns det en gemensam process vid förfrågningar från bolag som erbjuder välfärdsteknik och e-hälsolösningar som är marknadsintroducerade.

Är du företagare med en produkt eller tjänst inom e-hälsa eller välfärdsteknik som du vill presentera inför Kalmar läns kommuner? Ansök genom att fylla i formuläret nedan och skicka till info@ehealtharena.se. Förfrågan hanteras av representanter från eHealth Arena, Kommunförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet samt Kalmar kommun, som avgör om det är relevant att bjuda in till möte med kommunerna i länet. Läs mer här

Här hittar du ansökningsformuläret