Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från eHealth Arena.

Pressmeddelande 2022-10-17: eHealth Arena summerar de första tre åren

PRESSMEDDELANDE 2021-10-17

eHealth Arena summerar de första tre åren

Den 20 oktober arrangerar eHealth Arena konferensen eHealth Arena Summary 2019-22 för att summera e-hälsosatsningens första tre år. Under dagen kommer deltagare få veta mer om det arbete som skett och de erfarenheter och lärdomar som gjorts den första tiden.

eHealth Arena är Region Kalmar läns e-hälsosatsning och startade hösten 2019, med målet att öka näringslivstillväxten inom e-hälsobranschen i Kalmar län samt att öka användandet av e-hälsolösningar inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

De första tre åren av satsningen sammanfattas nu i en konferens med talare från både näringsliv och offentlig sektor.

– Vi är bara i början på den här resan och det är nu viktigt att vi drar erfarenhet av de tre år som projektet pågått när vi nu går in i nästa fas. En fas där vi tillsamman med ett antal regioner i Sverige får möjlighet att växla upp arbetet och också komma ut på en internationell arena. eHealth Arena är en del i en större satsning som regionen gör på e-hälsa tillsammans med Linnéuniversitet, där partnerna avsätter totalt 400 miljoner under en tioårs-period. Syftet med satsningen är att den ska bidra till utveckling och innovation inom såväl hälso- och sjukvården som i näringslivet, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

De första tre åren har eHealth Arena drivits av Kalmar Science Park i samverkan med Linnéuniversitetet. Att stimulera till tillväxt och innovation inom e-hälsoområdet har varit en viktig del i arbetet.

– eHealth Arena har varit en fantastisk satsning för Kalmar Science Park att få förtroendet att driva på uppdrag från Region Kalmar län. Efter de här tre åren har vi verkligen tillsammans öppnat upp för en ny näringslivsinriktning i vårt län, både för start-up bolag och mer etablerade bolag och som nu dessutom når såväl nationella som internationella marknader, säger Louise Östlund, VD på Kalmar Science Park.

Utöver reflektioner och lärdomar från de första tre åren kommer deltagarna under konferensen även få ta del av vad som händer i nästa fas i arbetet med eHealth Arena.

– Vi ser fram mot att fortsätta utveckla området e-hälsa tillsammans med alla inblandade aktörer. Arbetet har visat att det är genom att vi möts över ämnesgränser som vi kan göra skillnad. Vi behöver vårdvetenskap, tekniska lösningar och affärsförståelse men också flera andra kompetenser som språk, kultur och juridik för att nå våra önskade resultat, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft på Linnéuniversitetet

eHealth Arena Summary 2019-22 äger rum på Jonas Mat & Event, Varvsholmen, Kalmar den 20 oktober.

Kontakt
Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Pressmeddelande 2022-02-01: Nu lanseras telefonsupport för hjälp med digitala vård- och omsorgstjänster

PRESSMEDDELANDE 2022-02-01

Nu lanseras telefonsupport för hjälp med digitala vård- och omsorgstjänster

I Sverige finns det cirka 1 miljon människor som uppger att de inte känner sig inkluderade i det digitala samhället. Den 1 februari lanseras Support 2025, en avgiftsfri telefonsupport för personer som önskar få hjälp med digitala vård- och omsorgstjänster.

Till Support 2025 kan medborgare på ett enkelt sätt, både med och utan tidigare kunskap, vända sig med frågor kring digitala vård- och omsorgstjänster. Det kan till exempel vara frågor som hur man laddar ner ett digitalt covid-bevis, hur man loggar in på 1177.se eller hur man beställer medicin från apoteket.

Initiativet är ett samarbete mellan eHealth Arena, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och sex av länets kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

– Vi står idag inför stora utmaningar när det gäller det digitala utanförskapet där äldre många gånger är en särskilt utsatt grupp. Just därför fyller en telefontjänst en mycket viktig funktion för många. Det här är verkligen en bra satsning som ser till framtidens vård och behov, säger Mattias Adolfson, regionråd och styrgruppsordförande i eHealth Arena.

I Sverige finns det cirka två miljoner medborgare över 65 år och ungefär hälften av dem uppger att de inte känner sig inkluderade i det digitala samhället. Av de som använder internet i åldersgruppen 65+ tycker 59% att den digitala utvecklingen går för snabbt och 30% av användarna har aldrig varit inne på 1177.se. Många har också problem med att på egen hand installera mobilt bank-id.

– Vi har mycket att tjäna på att digitalisera, säger Dino Viscovi, universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Men bara om vi gör det på ett genomtänkt sätt, som gör det möjligt för alla som vill att utnyttja tjänsterna. Den här satsningen är ett steg i helt rätt riktning.

Tjänsten Support 2025 kommer inledningsvis att testas under perioden 1 februari till 30 juni för att sedan utvärderas. Under testperioden finns tjänsten tillgänglig för boende i Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner.

– Det är roligt att vi har kommuner som väljer att delta i denna pilot och vi ser fram emot att ta del av resultaten. Det är bra att pröva olika grepp för att öka möjligheten för fler att ta del av de tjänster som erbjuds digitalt, säger Johan Engdahl, förbundschef, Kommunförbundet Kalmar län.

Kontakt
Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Pressmeddelande 2021-10-11: Näringsliv och innovation - så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

PRESSMEDDELANDE 2021-10-11

Näringsliv och innovation – så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

Den 14 oktober arrangerar eHealth Arena konferensen Näringsliv och innovation – så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län! Under en fullspäckad eftermiddag kommer spännande talare och entreprenörer dela med sig av sina erfarenheter av att starta, bygga och driva e-hälsobolag.

Satsningen eHealth Arena bjuder in till en konferens på temat näringsliv och innovation. Under eftermiddagen den 14 oktober samlas näringsliv, akademi, regionanställda, kommunrepresentanter och innovationsstödsystemet för att ta del av olika bolagsresor – berättelser som hjälper oss att fortsätta utveckla och skapa bra förutsättningar för e-hälsobolag att finnas och verka i Kalmar län.

– Det blir en spännande dag när olika aktörer från såväl privat som offentlig sektor möts för att ta del av innovationer inom e-hälsa, ett område som ska bidra till att lösa en av våra stora samhällsutmaningar, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

Utöver reflektioner kring hur vi kan stimulera till tillväxt och innovation inom e-hälsoområdet kommer deltagarna också få en uppdatering kring arbetet som har skett inom satsningen eHealth Arena.

– Vi har höga ambitioner i länet, men är fortfarande i början på resan att bygga en av de bästa regionerna att finnas och verka i och då är bolagens berättelser otroligt viktiga för oss alla att ta del av. Och med visionen att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt blir det extra viktigt att lyssna in vad näringslivet har för behov och hur vi kan göra det i samverkan – kommun, region, akademi och näringsliv, säger Fia Mårdfelt, projektledare på eHealth Arena.

Ett av bolagen som är med och berättar om sina erfarenheter är Enzo Group, där Björn Mortensen är en delägarna. Enzo Group utvecklar just nu en app för mental träning, som är helt unik i världen.

– Det är en process för att ta kontroll över ditt mentala mående och skapa mental kontroll för alla. IKEA:s Billyhylla-pedagogik är grunden och vi ser fram emot att få berätta mer på konferensen, säger Björn Mortensen.

Konferensen äger rum i Kalmarsalen men sänds också digitalt.

Kontakt
Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Pressmeddelande 2021-10-05: Välkommen till Hack för hopp och hälsa!

PRESSMEDDELANDE 2021-10-05

Pressinbjudan: Välkommen till Hack för hopp och hälsa!

Den 7–8 oktober bjuder socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena in till Hack för hopp och hälsa!, ett hackaton med målsättningen att utveckla digitala lösningar som kan bidra till ökad rörelseglädje och aktivitet hos personer med funktionsnedsättningar.

Hackatonet samlar totalt fem lag som tillsammans arbetar för att ta fram digitala hjälpmedel vars syfte är att förbättra hälsan hos målgruppen. Lagen består av representanter från it-bolag, studenter från Linnéuniversitetet samt personal från socialförvaltningen. Under hackatonets två dagar arbetar lagen fram sina förslag för att under sista dagen presentera dem inför en jury, bestående bland annat av representanter från näringslivet och organisationen FUB, som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska leva ett gott liv som alla andra. Det vinnande laget kommer sedan med hjälp av finansiering från kommunen få i uppdrag att utveckla bidraget till en fungerande tjänst.

Hackatonet äger rum på Calmar Stadshotell. Under fredagen den 8 oktober, mellan kl.11.00-12.45, finns det möjlighet för pressen att närvara och delta under presentationerna inför juryn, lunchen samt vid prisutdelningen. Önskar ni i stället följa eventet digitalt skickas en länk till sändningen.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta:

Maria Eifrém, projektkoordinator eHealth Arena
maria.eifrem@ehealtharena.se
072-466 73 79

Pressmeddelande 2021-09-28: Kalmar kommun hackar för hopp och hälsa!

PRESSMEDDELANDE 2021-09-28

Kalmar kommun hackar för hopp och hälsa!

Den 7–8 oktober arrangerar socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena ”Hack för hopp och hälsa!”, ett hackaton med målsättningen att utveckla digitala lösningar som kan bidra till ökad rörelseglädje och aktivitet hos personer med funktionsnedsättningar.

Hackatonet samlar totalt fem lag som tillsammans arbetar för att ta fram digitala hjälpmedel vars syfte är att förbättra hälsan hos målgruppen. Lagen består av representanter från it-bolag, studenter från Linnéuniversitetet samt personal från socialförvaltningen.

– Hälsa är viktigt för oss alla. Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättning får vara delaktiga i att designa digitala lösningar som bidrar till hälsa och ett aktivt liv. Genom ”Hack för hopp och hälsa!” skapar vi nya möjligheter, säger Teresa Tolic Trossmo, verksamhetschef vid socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Brukare och anhöriga kommer också finnas på plats under hackatonet för att kunna ge feedback direkt till lagen.

– Vi har ställt oss frågan hur vi på bästa sätt kan underlätta för de vi är till för, att uppnå bättre hälsa och ökat välbefinnande. Detta vill vi ta reda på i samskapande med brukare och anhöriga, förklarar Nadja Widéhn, verksamhetsutvecklare och anhörigkonsult, och Eva-Lena Karlsson, verksamhetsutvecklare, socialförvaltningen.

Under hackatonets två dagar arbetar lagen fram sina förslag för att under sista dagen presentera dem inför en jury, bestående bland annat av representanter från näringslivet och organisationen FUB, som arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska leva ett gott liv som alla andra. Det vinnande laget kommer sedan med hjälp av finansiering från kommunen få i uppdrag att utveckla bidraget till en fungerande tjänst.

– Att samverka näringsliv, kommun, civilsamhälle och akademi på det här sättet känns otroligt stimulerande och framåtriktat, säger Fia Mårdfelt, projektledare på eHealth Arena. Jag är så glad över att socialförvaltningen i Kalmar kommun har modet att våga prova nya vägar och då också för en väldigt viktig målgrupp.

Hackatonet äger rum på Calmar Stadshotell. Under fredagen den 8 oktober finns möjlighet för alla som vill att följa lagens presentationer inför juryn samt prisutdelningen genom en digital sändning. Anmälan till sändningen sker till Maria Eifrém, maria.eifrem@ehealtarena.se, 072-466 73 79.

Kontakt
Kristina Appert
Administrativ chef, socialförvaltningen, Kalmar kommun
Tele: 0480-45 09 50
kristina.appert@kalmar.se

Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Pressmeddelande 2021-04-12: Nu lanseras digitalt showroom för e-hälsa i hemmet

PRESSMEDDELANDE 2021-04-12

Nu lanseras digitalt showroom för e-hälsa i hemmet

Nu lanseras eHealth Arenas digitala showroom för e-hälsa i hemmet som möjliggör för besökare, oavsett var de befinner sig, att lära sig mer om hur digital teknik används för att underlätta vård i hemmet.

Inom ramen för Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, öppnades i oktober 2020 ett showroom för e-hälsa i hemmet i Kalmar Science Parks lokaler i Kalmar. Nu lanseras showroomet även i ett digitalt format via eHealth Arenas hemsida.

– Vi är mycket glada över att nu även kunna erbjuda en digital version av vårt showroom. Det ger en möjlighet för alla att se exempel på hur vård kan utföras med hjälp av digitala lösningar i hemmet. Oavsett var man befinner sig går det att besöka rummet, något som vi ser som en enorm styrka inte minst beaktat smittläget, säger Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena.

Det digitala showroomet visar lösningar från ett tjugotal leverantörer. I en autentisk sovrumsmiljö kan besökare navigera runt och lära sig om och se exempel på olika lösningar som till exempel digitala lås, egenmonitorering av kroppens vitala parametrar, trygghetskamera, läkemedelsrobot, hjälpmedel för diabetes och mycket annat.

– Den digitala utvecklingen har stora fördelar för landsbygdskommuner med många hemtjänstkunder och långa avstånd, säger Stihna Johansson Evertsson, ordförande kommunstyrelsen, Högsby kommun. Tekniken underlättar kommunikationen med vård och omsorg och skapar i förlängningen möjligheten att kunna bo kvar i sitt eget hem längre.

Ett av företagen i showroomet är Kiwok, som visar sin lösning för distansmonitorering av vitala parametrar med en EKG-tröja med alla mätutrustningar på rätt plats då tröjan är på.

– Det är jätteviktigt att människor med olika roller i samhället får se hur digitala vårdlösningar ser ut, att nu kunna göra det genom webben också är ju jättebra.När man pratar om digitalisering inom vården tänker många på administrativa funktioner såsom journaler och så vidare. Vi vill nå ut med de digitala lösningarna för patientens nytta, säger Anders Björlin, CTO och grundare, Kiwok.

Det digitala showroomet är tillgängligt via eHealth Arenas hemsida: www.ehealtharena.se/showroom. Det fysiska showroomet i Kalmar är tillfälligt stängt på grund av covid-19, men öppnar igen så fort läget tillåter.

Kontakt
Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Pressmeddelande 2020-10-02: Nu öppnar nytt showroom för e-hälsa i hemmet

PRESSMEDDELANDE 2020-10-02

Nu öppnar nytt showroom för e-hälsa i hemmet

Den 2:a oktober invigs ”Showroom e-hälsa i hemmet”. I en autentisk sovrumsmiljö visas exempel på hur digital teknik kan användas för att bedriva vård i hemmet.

Inom ramen för Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, öppnar nu ett showroom för e-hälsa i hemmet i Kalmar Science Parks lokaler på Varvsholmen i Kalmar. Rummet, som är uppbyggt som ett vanligt sovrum, visar lösningar för vård i hemmet och är tänkt att ge både användare och vårdpersonal möjlighet att se och testa lösningar.

– Vi är mycket glada över att kunna erbjuda en plats för alla i länet som är intresserade av att få ”känna och klämma” på de e-hälsolösningar som redan idag finns på marknaden, säger Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena. Här kan man se hur lösningar i vården fungerar för mig, oavsett om jag är en användare eller personal som ska arbeta med lösningen i min vardag.

Showroomet visar lösningar från ett femtontal leverantörer och besökarna kan bland annat se och lära sig mer om digitala lås för omsorgen, distansmonitorering av kroppens vitala parametrar, trygghetskameror, läkemedelsrobotar, ett mobil-uppkopplat hjälpmedel för diabetes samt säkra videomöten för äldreomsorgen.

– E-hälsa är ett utvecklingsområde för Region Kalmar län och vi tror mycket på potentialen inom området, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län. Genom att visa exempel på lösningar hoppas vi öka nyfikenheten, men framförallt stimulera till en ökad efterfrågan och en ny- och vidareutveckling av digitala lösningar. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för företag inom e-hälsa att utvecklas och verka i Kalmar län.

Showroomet är öppet för allmänheten men på grund av rådande restriktioner avseende folksamlingar behöver man boka sitt besök i förväg. Besökande grupper får bestå av max fem personer och bokningsförfrågningar skickas till info@ehealtharena.se

Showroomet invigs under den årliga och nationella temadagen Digital Idag, som har som mål att inspirera alla att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. 215 aktörer från samhällets alla hörn medverkar och sammantaget arrangeras 280 aktiviteter på 110 orter.

Kontakt
Fia Mårdfelt
Projektledare, eHealth Arena
Tele: 072-466 73 94
fia.mardfelt@ehealtharena.se