Vi gör det här i samverkan

eHealth Arena ska vara en brygga mellan näringsliv, vård och omsorg, akademi och invånare. Här arbetar vi i samverkan för etablering av fler företag som arbetar med e-hälsa, utveckling av nya e-hälsotjänster och för att fler människor får dra nytta av tjänsterna i kontakten med vård och omsorg. Rådgivning, stöd och aktiviteter i eHealth Arena är kostnadsfritt för alla medverkande.

Näringsliv
Vård och omsorg

En central aktivitet i satsningen eHealth Arena är att identifiera de behov och utmaningar som finns hos offentliga aktörer, inklusive vård och omsorg, inom e-hälsoområdet. Arenan ger aktörer inom vård och omsorg möjlighet att identifiera behov av digitala produkter och tjänster och tydliggöra det kompetensbehov som finns inom vård och omsorg. Genom samverkan med andra aktörer på arenan kan ni som aktör inom vård och omsorg utveckla verksamheter och arbetssätt.

Användare inom vård och omsorg

Såväl statliga som fristående undersökningar visar att en stor andel medarbetare i vård och omsorg upplever stress, ohälsa och hög arbetsbelastning. eHealth Arena ska bidra till att öka användandet av verktyg som underlättar vårdpersonalens vardag och frigör mer tid till mänskliga möten.

Bli en del av eHealth Arena – kontakta oss idag!

Kommuner

Precis som för vård och omsorg medför satsningen eHealth Arena en möjlighet för länets kommuner att identifiera behov av digitala lösningar och kompetenshöjande insatser, för att underlätta ett effektivt nyttjande av e-hälsolösningar. Arenan ska vara den naturliga mötesplatsen för e-hälsa för länets samtliga kommuner och en katalysator för samverkan med andra aktörer på arenan.

Bli en del av eHealth Arena – kontakta oss idag!

Allmänhet

Sveriges befolkning har aldrig varit äldre, vilket innebär stora utmaningar för aktörer inom vård och omsorg och kommunal verksamhet att uppnå och bibehålla allmänhetens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. För att möta vårdbehovet krävs effektiviseringar i form av nya digitala verktyg och e-hälsotjänster. Som invånare i Kalmar län har du chansen att delta i samarbetet kring framtidens vård och omsorg. Är du intresserad av att lära dig mer om e-hälsa och digitalisering, och vill hjälpa aktörerna i eHealth Arena att hitta nya lösningar för vård och omsorg? Kontakta oss idag!

Akademi

eHealth Arena ger Linnéuniversitetet ökade möjligheter i att säkerställa att forskningen och utbildningen inom området ehälsa bidrar till samhällsnytta och regional tillväxt.

eHälsa på Linnéuniversitetet – här kan du läsa mer om vad Linnéuniversitetet gör i eHealth Arena.