Presentationer av lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik för vård och omsorg

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena samverkar för att stötta kommunerna i Kalmar län i digitaliseringsarbetet kopplat till vård och omsorg. Bland annat finns det en gemensam process vid förfrågningar från bolag som erbjuder välfärdsteknik och e-hälsolösningar som är marknadsintroducerade.

Är du företagare med en produkt eller tjänst inom e-hälsa eller välfärdsteknik som du vill presentera inför Kalmar läns kommuner? Ansök genom att fylla i formuläret nedan och skicka till info@ehealtharena.se. Förfrågan hanteras av representanter från eHealth Arena, Kommunförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet samt Kalmar kommun, som avgör om det är relevant att bjuda in till möte med kommunerna i länet.

Här hittar du ansökningsformuläret

Arbetar du i något av länets kommuner och vill lära dig mer om och se exempel på produkter och tjänster kopplat till välfärdsteknik och e-hälsa? Se information nedan om kommande möten samt inspelningar från tidigare möten.

Kommande möten

20 september 2022

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena bjuder in till två korta presentationer från bolag som erbjuder digitalt stöd för behovsmätningar. Det i syfte att öka intresset för den digitala tekniken, ge exempel på olika lösningar som finns på marknaden och eventuellt lösa ett behov som finns hos en eller flera kommuner i länet.

Datum: 20 september 2022
Tid: 14.30 – ca 15.30
Plats: digitalt möte via Teams
Målgrupp: Verksamhetschefer, LSS-handläggare, enhetschefer, schemaläggare, boendesamordnare, ekonomer, verksamhetsutvecklare

Anmäl dig här
Vid anmälan, använd referenskod 1234. Vänligen notera att sista dagen för anmälan är fredagen den 16:e september.

Program

14.30  Inledning
14.35  Presentation från i-Balans
15.05  Presentation från Ensolution
15.30  Summering och hur går vi eventuellt vidare?

Upplägget för varje bolagspresentation är enligt följande:

  • 15 minuter presentation från bolaget
  • 5 minuter frågor från deltagarna

Efter att alla bolag har presenterat förs ett resonemang kring om det finns ett intresse att titta vidare på en eller båda tjänsterna och hur det arbetet ska tas vidare.

Presentation 1
Bolag: i-Balans
Produktens namn: i-Balans
Beskrivning av produkten: i-Balans är en webbaserad stödbehovsmätningsmetod med ICF-struktur. De webbaserade systemen används för insatsmätning, sammanställning, resursfördelning och analys inom vård och omsorg. i-Balans System räknar ut individens stödbehovsnivå, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter mm. Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla samt skapa överblick. i-Balans är en ny produkt på marknaden och håller nu på att testas hos olika kommuner för att lanseras på marknaden innan årsskiftet.
www.ibalans.se

Presentation 2
Bolag: Ensolution
Produktens namn: Kuben
Beskrivning av produkten: Kuben är ett verktyg för att kunna följa brukarnas behov och de förändringar som de innebär. Kuben hanterar hela processen med insamling, analys och uppföljning. Från resultaten av Kuben samt de bedömningar som utförts genereras en sammanställning på brukarnivå kring behovsområdena, tillsammans med ett förslag till antal beviljade timmar/vecka för hemtjänst. För boende skapas en nivå för brukarna som sedan översätts till ett bemanningsbehov för enheten. Kuben hjälper även biståndsbedömningen att ha ett gemensamt tillvägagångssätt vid sin bedömning enligt IBIC. Kuben utgår från livsområdena i klassifikationen ICF och biståndsbedömarna går systematiskt igenom alla områden, och bedömer brukaren efter befintligt tillstånd samt önskat tillstånd.
www.ensolution.se

Vid frågor om seminariet, vänligen kontakta Fia Mårdfelt, fia.mardfelt@ehealtharena.se

 

Presentationer från tidigare möten

12 november 2021

Mötets fokus var digital tillsyn med radarteknologi och sensorer.
Erfarenheter av digital tillsyn med hjälp av radarteknologi i Borgholms kommun
Presentation från Raytelligence
Presentation från Nordic Weltech
Presentation från Sensapp

10 september 2021

Presentation från Sensapp – digital tillsyn
Presentation från Boet – digitalt verksamhetsstöd