Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära

Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är ett samarbete mellan länets samtliga habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun tillsammans med eHealth Arena och Linnéuniversitet.

Samarbetet startade hösten 2021 som ett uppstartsprojekt för att ta fram förslag på arbetssätt för hur vi i framtiden ska möta invånarens behov och möjliggöra en nära vård. Under uppstartsprojektet arbetade vi för att öka förståelsen för vad som är viktigt för invånaren genom hela habiliterings- och rehabiliteringsprocessen, men även för att öka förståelsen för vad som är viktigt för att medarbetare ska kunna samverka och möta individens behov. Detta arbete har gett underlag för att vidareutveckla arbetssätt för hur framtidens habilitering och rehabilitering ska tillgodose invånarnas behov.

Nu leds Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära som ett förbättringsarbete under två år. Målet är att utveckla, testa och sprida idéer och arbetssätt inom de tre förbättringsområdena; identifiera behov tidigt, samordnad planering utifrån invånarens behov, förutsättningar och arbetssätt för teamarbete med invånaren i centrum.

Arbetet sker fortsatt tillsammans med eHealth Arena och Linnéuniversitetet.

Statusuppdateringar - vad händer just nu i projektet?

Statusuppdatering augusti 2022

Nu avslutas uppstartsfasen av arbetet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”. Vi har under arbetet, med hjälp av engagerade invånare och medarbetare, utforskat dagens habilitering och rehabilitering ur både patients, närståendes och medarbetares perspektiv. Det är slående att oavsett perspektiv så ser vi samma saker. Både invånare och medarbetare ser samma behov och har en vilja arbeta för att bibehålla det som fungerar fantastiskt och utveckla det som har potential att bli bättre.

Det förbättringsmöjligheter som har identifierats och prioriterats för det fortsatta arbetet är:

  • Ge patienten upplevelsen av att behov upptäcks innan problem har uppstått och att tidiga insatser åstadkommer långsiktigt hållbar effekt.
  • Öka patientens upplevelse av att dennes behov och förutsättningar ligger till grund för en planering av rehabilitering/habilitering där insatser från olika aktörer (inkl. patient och anhöriga) samordnas för att skapa helhet och samsyn.
  • Ge medarbetare upplevelsen av att det är smidigt att samarbeta och skapa integrerade och flexibla team utifrån invånarens behov

Nu går vi in i en ny fas där arbetet kommer att fortgå för att på olika sätt utveckla en mer Nära habilitering och rehabilitering för länets invånare. Vill du höra mer om fortsättningen och ha möjlighet att vara med och tillsammans påverka framtiden? Boka din plats på webbinariet den 19 september – mer information samt länk till anmälan finns under ”Aktiviteter & event”.

Aktiviteter & event

Webbinar: Framtidens habilitering och rehabilitering Nära

Tack till alla som deltog vid webbinariet den 19 september 2022  och tack för alla reflektioner och kommentarer ni bidragit med. Här kan du se inspelningen av webbinariet. Inspelningen är tillgänglig till och med den 7 oktober 2022.

En Livsviktig Podd

eHealth Arenas podcast En Livsviktig Podd följer arbetet med uppstartsprojektet.

 
Vi har kommit fram till årets sista podd och vi vänder åter tillbaka till Framtidens habilitering och rehabilitering är nära. Vad har hänt under hösten och vad ser vi fram emot kommande år? Svaren får du i avsnitt 11 av En Livsviktig Podd.

I det tionde avsnittet återvänder till arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är nära. Vad har hänt efter sommaren och vilka goda exempel kan vi lyfta fram från vårt avlånga län? Hör Emma Fermskog och Frida Jonsson från teamet som jobbar med Tidig rehab i Nybro kommun berätta mer om det arbete som gjorts med tidiga rehab-insatser, som fick omsorgsnämndens kvalitetspris 2022.

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är så gott som i mål. Vad har vi lärt oss under resans gång och vad tar vi med oss i det arbete som nu ska göras? Svaren på dessa frågor får du i det nionde avsnittet av En Livsviktig Podd.

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära går in på upploppet. Vad har hänt den senaste tiden och vad händer nu på slutet? Det tar vi reda på i avsnitt 8!

I det sjunde avsnittet av en Livsviktig Podd har det blivit dags att titta på näringslivets roll i framtidens habilitering och rehabilitering.

Det har åter blivit dags för att ta pulsen på projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Var är man idag och vilka insikter har man kommit fram till så här långt? Detta är några frågor vi får svar på i det sjätte avsnittet av En Livsviktig Podd.

I det femte avsnittet av En Livsviktig Podd ska vi tillsammans åka framåt i tiden. Är det verkligen möjligt tänker ni? Absolut, luta er tillbaka och häng med till år 2062!

Vi inleder årets första podd med en tillbakablick på året som gick. Vad har hänt så här långt och vad händer framöver? Svaren får du i avsnitt 4.

Vad är Nära vård? Vad innebär det för dig som jobbar inom vård och omsorg? Hur kommer upplevelsen för dig som patient att förändras? Det är frågor vi ställer i det tredje avsnittet av En Livsviktig Podd

I det andra avsnittet ges en uppdatering om det arbete som skett hittills, med bland annat patientresor, och lyssnarna får ett smakprov på begreppet Nära vård, som blir temat för avsnitt 3 som kommer i december.

I det första avsnittet får du som lyssnare bland annat mer information om vad som ska göras, varför och hur, men du får också höra från en personalrepresentant och två patientrepresentanter vilka förväntningar och tankar de har angående framtidens habilitering och rehabilitering.

Kontaktinformation

Projektledning
Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Jonna Ljung, Torsås kommun
jonna.ljung@torsas.se

eHealth Arena
Lina Waern, verksamhetsledare
lina.waern@ehealtharena.se

Linnéuniversitetet
Anna-Lena Nilsson, projektledare
anna-lena.nilsson@lnu.se

Arkiv Uppstartsprojektet

Här finns information från arbetet i uppstartsprojektet som pågick från hösten 2021 till sommaren 2022 med syfte att starta upp ett långsiktigt arbete mot framtidens rehabilitering och habilitering. Uppstartsprojektet var ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar län, länets samtliga 12 kommuner, akademi/universitet och näringsliv samverkade. Arbetet initierades av länets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun.


Statusuppdateringar – vad händer just nu i uppstartsprojektet?

Statusuppdatering augusti 2022

Nu avslutas uppstartsfasen av arbetet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”. Vi har under arbetet, med hjälp av engagerade invånare och medarbetare, utforskat dagens habilitering och rehabilitering ur både patients, närståendes och medarbetares perspektiv. Det är slående att oavsett perspektiv så ser vi samma saker. Både invånare och medarbetare ser samma behov och har en vilja arbeta för att bibehålla det som fungerar fantastiskt och utveckla det som har potential att bli bättre.

Det förbättringsmöjligheter som har identifierats och prioriterats för det fortsatta arbetet är:

  • Ge patienten upplevelsen av att behov upptäcks innan problem har uppstått och att tidiga insatser åstadkommer långsiktigt hållbar effekt.
  • Öka patientens upplevelse av att dennes behov och förutsättningar ligger till grund för en planering av rehabilitering/habilitering där insatser från olika aktörer (inkl. patient och anhöriga) samordnas för att skapa helhet och samsyn.
  • Ge medarbetare upplevelsen av att det är smidigt att samarbeta och skapa integrerade och flexibla team utifrån invånarens behov

Nu går vi in i en ny fas där arbetet kommer att fortgå för att på olika sätt utveckla en mer Nära habilitering och rehabilitering för länets invånare. Vill du höra mer om fortsättningen och ha möjlighet att vara med och tillsammans påverka framtiden? Boka din plats på webbinariet den 19 september – mer information samt länk till anmälan finns under ”Aktiviteter & event”.

Statusuppdatering april 2022

Utifrån allt vi upptäckt och lärt oss under projektets utforskande fas har vi tillsammans kommit fram till och prioriterat att arbeta vidare med tre olika insikter.

Vi har upptäckt att:

  • Invånaren ofta saknar en samordnad planering av sin habilitering och/eller rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar.
  • Tidiga och samordnade insatser vid uppkomna behov har potential att minska invånarens behov längre fram och att det finns en vilja hos medarbetarna att arbeta mer med förebyggande insatser.
  • Det finns en vilja hos medarbetare att jobba mer i team utifrån invånarens behov men det upplevs inte ske i tillräcklig utsträckning. Ibland saknas kännedom och tillit över professions- och organisationsgränser.

Dessa insikter har under 5 olika workshops formulerats till möjligheter och planeringen för hur dessa möjligheter ska tas tillvara påbörjats.

Statusuppdatering februari 2022

Utifrån intervjuerna med invånare och all input vi fick från de över 200 deltagarna vid webbinariet den 15 december pågår intensivt arbete med att analysera och formulera vilka insikter som framkommit när vi utforskat både invånarens och medarbetarens upplevelser och erfarenheter av dagens habilitering och rehabilitering.

Eftersom det är utmanande att lyfta blicken och tänka sig in i hur framtiden skulle kunna se ut så genomfördes i januari en framtidsresa med deltagarna i projektets styrgrupp (det kan du läsa mer om här). Nu har det beslutats att ytterligare 5 framtidsresor ska anordnas i april och maj – håll utkik om mer information och ta chansen att resa till framtidens habilitering och rehabilitering!

Statusuppdatering november 2021

Under oktober och november genomfördes intervjuer med 6 invånare (patienter och anhöriga) som varit och/eller är i kontakt med habilitering eller rehabilitering. I intervjuerna får vi invånarens berättelse, deras perspektiv på sin habilitering och rehabilitering. Vi får genom intervjuerna veta mer deras upplevelse och vad som har varit viktigt för dem. Just nu pågår det viktiga arbetet med att sammanställa och analysera intervjuerna för att sedan ha som utgångspunkt i fortsatt arbete.

Vi har också startat upp arbetet med att involvera medarbetare i region och kommun för att få veta mer om hur de upplever habiliteringen och rehabilitering ur sitt perspektiv.

Anmäl dig till webbinariet 15 december (mer information finns under ”Aktiviteter & event”) om du vill höra hur invånaren upplever sin habilitering eller rehabilitering idag och mycket mer!

Aktiviteter & event

Presentation från Vitalis 2022: Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Under årets Vitalis, som ägde rum 17-19 maj, berättade vi om arbetet med att fånga behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län.

Här kan du se presentationen

Webbinar: Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära

Tack till alla er som deltog vid webbinariet den 15 december 2021 och för alla reflektioner och kommentarer ni bidragit med. Om du inte hade möjlighet att delta, gå gärna in och titta på inspelningen av webbinariet här:

Del 1
Del 2

Dokument

Projektplan Framtidens Habilitering och Rehabilitering är NÄRA

Rapport: Intervjuer med patienter och anhöriga inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län hösten 2021


Film: Vad innebär digitaliseringen för dig inom vård och omsorg?

Kommer robotar ta över alla arbetsuppgifter inom omsorgen? Eller kommer smarta AI utföra alla operationer?

Nej, ni som jobbar inom vård och omsorg kommer finnas kvar och vara viktigare än någonsin. Men att digitalisera en del arbetsuppgifter kommer vara avgörande för att ni ska kunna göra det ni är bäst på – ta hand om människor!

Är du nyfiken på de möjligheter digitalisering och e-hälsa för med sig för framtidens vård och omsorg? Läs mer här