Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära – uppstartsprojekt

Vad är det?

Uppstartsprojektet är ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar län, länets samtliga 12 kommuner, akademi/universitet och näringsliv samverkar. Arbetet är initierat av länets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun.

Varför?

Projektet ska starta upp ett långsiktigt arbete mot framtidens rehabilitering och habilitering, där målen är att:

  • Habilitering eller rehabilitering ska erbjudas utifrån varje individs behov för att återvinna, bibehålla och utveckla bästa möjliga funktionsförmåga.
  • Personer med behov av samordnade insatser erbjuds en SIP (samordnad individuell plan) med en bedömning av habilitering eller rehabiliteringsbehov för ökad trygghet, delaktighet och samverkan.
  • Den som är i behov av habilitering eller rehabilitering ska komma till rätt instans och få rätt stöd.
  • Vidareutveckla arbetssätt och kompetensutveckling för framtidens habilitering och rehabilitering i region och kommuner.

Hur?

Arbetet kommer att utgå från att undersöka vad som är viktigt för invånaren under sin habilitering eller rehabilitering. Därefter kommer en kartläggning tillsammans med medarbetare genomföras för att identifiera verksamhetens behov. Utifrån dessa insikter kommer vi tillsammans med invånare, medarbetare, samarbetspartners och näringslivet ta fram förslag på arbetssätt för hur vi i framtiden ska möta invånarens behov och möjliggöra en nära vård.

När?

Projektet kommer att pågå fram till Juni 2022 och vara en uppstart för fortsatt arbete.

Statusuppdateringar - vad händer just nu i uppstartsprojektet?

Statusuppdatering november 2021

Under oktober och november genomfördes intervjuer med 6 invånare (patienter och anhöriga) som varit och/eller är i kontakt med habilitering eller rehabilitering. I intervjuerna får vi invånarens berättelse, deras perspektiv på sin habilitering och rehabilitering. Vi får genom intervjuerna veta mer deras upplevelse och vad som har varit viktigt för dem. Just nu pågår det viktiga arbetet med att sammanställa och analysera intervjuerna för att sedan ha som utgångspunkt i fortsatt arbete.

Vi har också startat upp arbetet med att involvera medarbetare i region och kommun för att få veta mer om hur de upplever habiliteringen och rehabilitering ur sitt perspektiv.

Anmäl dig till webbinariet 15 december (mer information finns under ”Aktiviteter & event”) om du vill höra hur invånaren upplever sin habilitering eller rehabilitering idag och mycket mer!

Statusuppdatering februari 2022

Utifrån intervjuerna med invånare och all input vi fick från de över 200 deltagarna vid webbinariet den 15 december pågår intensivt arbete med att analysera och formulera vilka insikter som framkommit när vi utforskat både invånarens och medarbetarens upplevelser och erfarenheter av dagens habilitering och rehabilitering.

Eftersom det är utmanande att lyfta blicken och tänka sig in i hur framtiden skulle kunna se ut så genomfördes i januari en framtidsresa med deltagarna i projektets styrgrupp (det kan du läsa mer om här). Nu har det beslutats att ytterligare 5 framtidsresor ska anordnas i april och maj – håll utkik om mer information och ta chansen att resa till framtidens habilitering och rehabilitering!

Statusuppdatering april 2022

Utifrån allt vi upptäckt och lärt oss under projektets utforskande fas har vi tillsammans kommit fram till och prioriterat att arbeta vidare med tre olika insikter.

Vi har upptäckt att:

  1. Invånaren ofta saknar en samordnad planering av sin habilitering och/eller rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar.
  2. Tidiga och samordnade insatser vid uppkomna behov har potential att minska invånarens behov längre fram och att det finns en vilja hos medarbetarna att arbeta mer med förebyggande insatser.
  3. Det finns en vilja hos medarbetare att jobba mer i team utifrån invånarens behov men det upplevs inte ske i tillräcklig utsträckning. Ibland saknas kännedom och tillit över professions- och organisationsgränser.

Dessa insikter har under 5 olika workshops formulerats till möjligheter och planeringen för hur dessa möjligheter ska tas tillvara påbörjats.

Aktiviteter & event

Webbinar: Framtidens habilitering och rehabilitering Nära

Nu tar vi nästa steg i ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”! Kom och ta del av resultatet fram till nu och planeringen för det fortsatta arbetet, där vi strävar mot att tillsammans ta tillvara på möjligheterna att möta invånarens behov nu och i framtiden. Allas bidrag och perspektiv i arbetet har varit ovärderliga så ta chansen att fortsätta vara med och tillsammans påverka framtiden. Boka din plats redan idag!

Datum: 19 september 2022
Tid: 14.00-15.30
Plats: digitalt möte via Zoom, länk för anslutning till mötet skickas ut i god tid innan mötet till dig som anmält dig

Innehåll: Vi besvarar frågorna 1) Vilka förbättringsmöjligheter har identifierats? 2) Hur tar vi nästa steg tillsammans?

Målgrupp: Alla med intresse för att utveckla framtidens habilitering och rehabilitering

Anmälan: Du kommer behöva ange en referenskod vid anmälan, men eftersom webbinariet är kostnadsfritt kan du till exempel ange referensnummer 12345. Här anmäler du dig

Välkommen!

Presentation från Vitalis 2022: Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Under årets Vitalis, som ägde rum 17-19 maj, berättade vi om arbetet med att fånga behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län.

Här kan du se presentationen

Webbinar: Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära

Tack till alla er som deltog vid webbinariet den 15 december 2021 och för alla reflektioner och kommentarer ni bidragit med. Om du inte hade möjlighet att delta, gå gärna in och titta på inspelningen av webbinariet här:

Del 1
Del 2

En Livsviktig Podd

eHealth Arenas podcast En Livsviktig Podd följer arbetet med uppstartsprojektet.

I det första avsnittet får du som lyssnare bland annat mer information om vad som ska göras, varför och hur, men du får också höra från en personalrepresentant och två patientrepresentanter vilka förväntningar och tankar de har angående framtidens habilitering och rehabilitering.

I det andra avsnittet ges en uppdatering om det arbete som skett hittills, med bland annat patientresor, och lyssnarna får ett smakprov på begreppet Nära vård, som blir temat för avsnitt 3 som kommer i december.

Vad är Nära vård? Vad innebär det för dig som jobbar inom vård och omsorg? Hur kommer upplevelsen för dig som patient att förändras? Det är frågor vi ställer i det tredje avsnittet av En Livsviktig Podd

Vi inleder årets första podd med en tillbakablick på året som gick. Vad har hänt så här långt och vad händer framöver? Svaren får du i avsnitt 4.

I det femte avsnittet av En Livsviktig Podd ska vi tillsammans åka framåt i tiden. Är det verkligen möjligt tänker ni? Absolut, luta er tillbaka och häng med till år 2062!

Det har åter blivit dags för att ta pulsen på projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Var är man idag och vilka insikter har man kommit fram till så här långt? Detta är några frågor vi får svar på i det sjätte avsnittet av En Livsviktig Podd.

I det sjunde avsnittet av en Livsviktig Podd har det blivit dags att titta på näringslivets roll i framtidens habilitering och rehabilitering.

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära går in på upploppet. Vad har hänt den senaste tiden och vad händer nu på slutet? Det tar vi reda på i avsnitt 8!

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är så gott som i mål. Vad har vi lärt oss under resans gång och vad tar vi med oss i det arbete som nu ska göras? Svaren på dessa frågor får du i det nionde avsnittet av En Livsviktig Podd.

Dokument
Kontaktinformation

Region Kalmar län
Julia Ström, verksamhetsutvecklare
julialinnea.strom@regionkalmar.se

Helene Wendell, sammankallande länsgrupp hab/rehab
helene.wendell@regionkalmar.se

eHealth Arena
Fia Mårdfelt, projektledare
fia.mardfelt@ehealtharena.se 

Linnéuniversitetet
Anna-Lena Nilsson, projektledare
anna-lena.nilsson@lnu.se

Kommunförbundet Kalmar län
Kristina Dahlberg, processledare Nära Vård
kristina.dahlberg@kfkl.se

 


Film: Vad innebär digitaliseringen för dig inom vård och omsorg?

Kommer robotar ta över alla arbetsuppgifter inom omsorgen? Eller kommer smarta AI utföra alla operationer?

Nej, ni som jobbar inom vård och omsorg kommer finnas kvar och vara viktigare än någonsin. Men att digitalisera en del arbetsuppgifter kommer vara avgörande för att ni ska kunna göra det ni är bäst på – ta hand om människor!

Är du nyfiken på de möjligheter digitalisering och e-hälsa för med sig för framtidens vård och omsorg? Läs mer här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.