Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära

Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är ett samarbete mellan länets samtliga habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun tillsammans med eHealth Arena och Linnéuniversitet.

Samarbetet startade hösten 2021 som ett uppstartsprojekt för att ta fram förslag på arbetssätt för hur vi i framtiden ska möta invånarens behov och möjliggöra en nära vård. Under uppstartsprojektet arbetade vi för att öka förståelsen för vad som är viktigt för invånaren genom hela habiliterings- och rehabiliteringsprocessen, men även för att öka förståelsen för vad som är viktigt för att medarbetare ska kunna samverka och möta individens behov. Detta arbete har gett underlag för att vidareutveckla arbetssätt för hur framtidens habilitering och rehabilitering ska tillgodose invånarnas behov.

Nu leds Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära som ett förbättringsarbete under två år. Målet är att utveckla, testa och sprida idéer och arbetssätt inom de tre förbättringsområdena; identifiera behov tidigt, samordnad planering utifrån invånarens behov, förutsättningar och arbetssätt för teamarbete med invånaren i centrum. Arbetet sker fortsatt tillsammans med eHealth Arena och Linnéuniversitetet.

Statusuppdateringar - vad händer just nu i projektet?

Statusuppdatering juni 2023

Under senhösten förra året låg mycket fokus på att få igång att göra samordnade rehabplaner vid behov, vilket har fortsatt i verksamheterna under våren. Dokumentationsmöjligheterna har setts över men ännu inte landat i något smidigt sätt.

Under våren 2023 har strokepatienters flöde kartlagts med fokus på de patienter som bor i länets ytterkommuner. Kartläggningen gjordes genom intervjuer av bland annat medarbetare och chefer. Materialet håller på att analyseras och sammanställas.

En Livsviktig Podd har fortsatt att spelas in och släppt nya avsnitt varannan månad. Nytt under våren är att det varit externa gäster som intervjuats. Bland annat har vi fått träffa arbetsterapeuten Therese Rosenkvist som startat projektet Häng med oss ut. Hör om hur idéen uppstod och vad naturen kan göra för oss människor. Men även arbetsterapeuten Gittan som jobbar på Danderyds sjukhus har varit med. Hon har hon skapat ett rum, CogTech, med ny teknik där de patienter hon träffar kan träna.

En länsövergripande utbildningsgrupp har skapats med representanter både från kommunerna och regionen med uppdrag att anordna interna utbildningar. Syftet med uppdraget är ökad samverkan och målet är kunskapsspridning för en mer jämlik rehabilitering i Kalmar län. En första föreläsning planeras i mitten av maj.

Efter sommaren kommer ett pilotprojekt att starta i en av länets kommer som kommer att testa ett nytt arbetssätt genom Icura. Icura är ett verktyg för säker hemträning. Det motiverar även till ökad aktivitet och ger energi och livskvalitet för patienten.

Alla medarbetare och chefer inom habiliteringen och rehabiliteringen i länets kommuner och regionen har i början av hösten (29/8) bjudits in för att lyssna på Magnus Zingmark. Han jobbar med forskning och utveckling med fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser, med syftet att utveckla och implementera insatser som bidrar till bättre hälsa och ett kostnadseffektivt nyttjande av resurser.

Önskan om en trevlig sommar!

Statusuppdatering december 2022

Under hösten 2022 har de nya projektledarna Ulrika och Jonna varit på turné och träffat alla habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter i länet. Syftet var att få träffa alla verksamheter och sitta ner och få en bild av hur det är idag, hur man tänker kring de tre förbättringsområdena, vad ser man för utmaningar med dem och vad kan man själv känner att man kan bidra med. Det var en bra turné och kul att träffas fysiskt. Många kommuner och enheter inom regionen upplever ungefär samma utmaningar.

Länsgruppens handlingsplan för 2023-2024 är nu skriven och baseras mycket på det som kan fram under turnén.

Nu jobbar vi framåt och börjar testa idéer och förslag som kommit fram under resans gång.

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Aktiviteter & event

Föreläsning med Magnus Zingmark 29 augusti 2023

I slutet av augusti hölls en digital föreläsning av Magnus Zingmark inom ramen för Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Han pratade om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Det var stor uppslutning till föreläsningen, men för er som missade den så spelade den in. Länk till föreläsningen har skickats ut till områdescheferna inom habilitering och rehabilitering i kommun och region. Vid frågor kontakta Ulrika Bokén.

En Livsviktig Podd

eHealth Arenas podcast En Livsviktig Podd följer arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära.

I det 18:e avsnittet av En Livsviktig Podd ska vi sammanfatta arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Vad har hänt sedan starten och hur ser vi på framtiden? Linda, som varit en av de delaktiga medborgarna, berättar hur utvecklingen sett ut ur hennes synvinkel. Dessutom tittar vi till arbetet som sker i Torsås kommun tillsammans med Icura.

När man på habiliteringen satte sig ner och började bena ut vad som händer när ett barn fyller 18 år och ska vidare ut i länets kommuner, fick man ihop en whiteboard översvämmad av arbetsuppgifter som skulle utföras. När dessa uppgifter dessutom föll på några få insåg man att en förändring behövdes.

Vad förändringsarbetet mynnade ut i får ni höra i det 17:e avsnittet av En Livsviktig Podd.

I slutet av augusti gav Magnus Zingmark en föreläsning inom ramen för Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Han pratade om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. I det 16:e avsnittet av podden reflekterar Magnus Hellström, Region Kalmar län och Ewa Sveding, Nybro Kommun över föreläsningen. Vad tog dom med sig och hur kan man använda det i verksamheten?

I sista avsnittet innan sommaren träffar vi arbetsterapeuten Gittan som jobbar på Danderyds sjukhus. Där har hon skapat ett rum, CogTech, med ny teknik där de patienter hon träffar kan träna. Hur allt startade, vad ny teknik innebär och mycket mer får ni svar på i avsnitt 15. Dessutom gör vi ett nedslag hos Ulrika och Jonna som berättar vad som händer inom Framtidens habilitering och rehabilitering är nära.

Vad kan skog, mossa, mountainbike och fika i det fria göra för vår psykiska hälsa? I avsnitt 14 av En Livsviktig Podd träffar ni arbetsterapeuten Therese Rosenkvist som startat projektet Häng med oss ut. Hör om hur idéen uppstod och vad naturen kan göra för oss människor.

Klicka här för att se filmen om Häng med oss ut >>

Läxan från förra året var att göra samordnade rehabplaner mellan kommun och region. Hur har det gått och vad kan vi lära oss av de som gjort sin rehabplan? Alla svar får ni i avsnitt 13 av En Livsviktig Podd.

I årets första avsnitt av En Livsviktig Podd fortsätter vi att lyfta fram goda exempel från arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. I avsnitt 12 beger vi oss till Oskarshamn där Cecilia och Beatrice jobbat med samverkansformer ur ett Nära vårdperspektiv för de invånare som är i behov av rehabilitering.

Vi har kommit fram till årets sista podd och vi vänder åter tillbaka till Framtidens habilitering och rehabilitering är nära. Vad har hänt under hösten och vad ser vi fram emot kommande år? Svaren får du i avsnitt 11 av En Livsviktig Podd.

I det tionde avsnittet återvänder till arbetet med Framtidens habilitering och rehabilitering är nära. Vad har hänt efter sommaren och vilka goda exempel kan vi lyfta fram från vårt avlånga län? Hör Emma Fermskog och Frida Jonsson från teamet som jobbar med Tidig rehab i Nybro kommun berätta mer om det arbete som gjorts med tidiga rehab-insatser, som fick omsorgsnämndens kvalitetspris 2022.

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära är så gott som i mål. Vad har vi lärt oss under resans gång och vad tar vi med oss i det arbete som nu ska göras? Svaren på dessa frågor får du i det nionde avsnittet av En Livsviktig Podd.

Uppstartsprojektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära går in på upploppet. Vad har hänt den senaste tiden och vad händer nu på slutet? Det tar vi reda på i avsnitt 8!

I det sjunde avsnittet av en Livsviktig Podd har det blivit dags att titta på näringslivets roll i framtidens habilitering och rehabilitering.

Det har åter blivit dags för att ta pulsen på projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. Var är man idag och vilka insikter har man kommit fram till så här långt? Detta är några frågor vi får svar på i det sjätte avsnittet av En Livsviktig Podd.

I det femte avsnittet av En Livsviktig Podd ska vi tillsammans åka framåt i tiden. Är det verkligen möjligt tänker ni? Absolut, luta er tillbaka och häng med till år 2062!

Vi inleder årets första podd med en tillbakablick på året som gick. Vad har hänt så här långt och vad händer framöver? Svaren får du i avsnitt 4.

Vad är Nära vård? Vad innebär det för dig som jobbar inom vård och omsorg? Hur kommer upplevelsen för dig som patient att förändras? Det är frågor vi ställer i det tredje avsnittet av En Livsviktig Podd

Idet andra avsnittet ges en uppdatering om det arbete som skett hittills, med bland annat patientresor, och lyssnarna får ett smakprov på begreppet Nära vård, som blir temat för avsnitt 3 som kommer i december.

I det första avsnittet får du som lyssnare bland annat mer information om vad som ska göras, varför och hur, men du får också höra från en personalrepresentant och två patientrepresentanter vilka förväntningar och tankar de har angående framtidens habilitering och rehabilitering.

Goda exempel från länet

Nybro kommun – Tidig Rehab

Tidig Rehab har fokus på förebyggande insatser – istället för att agera när något hänt vänder man på processen och agerar innan, förebygger och stärker individer. Arbetssättet har många fördelar:

– För patienten är det ökad livskvalitet, att bibehålla och återfå självständigheten genom att vi sätter in åtgärder i ett tidigt skede. För oss inom rehab är fördelen att vi får jobba med helheten och inte bara punktinsatser. Det är roligare att jobba förebyggande i ett tidigt skede då våra insatser gör skillnad och vi kan bidra till att individen kan vara självständig en längre tid, inte bara att vi får jobba kompensatoriskt genom att beskriva hjälpmedel. Vi har en viktig roll att skapa en trygghet för individen och att man får leva bra med bra kvalitét. Här är det viktigt att vi samverkar som team kring patienten. Framförallt är det viktigt att vi nyttjar våra begränsade resurser på rätt person och sätt säger Frida Jonsson, sjukgymnast och medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Nybro kommun.

Vill du veta mer om arbetet med Tidig Rehab? Vänligen kontakta:

Du kan också lyssna på avsnitt tio av En Livsviktig Podd, där Frida och Emma berättar om arbetet och fördelarna med Tidig Rehab, som fick ta emot Omsorgsnämndens kvalitetspris 2022.

Rehab Oskar – samverkansformer ur Nära vårdperspektiv

Hur ser samverkan mellan kommun och region ut när det kommer till patienter inom rehabilitering? Cecilia Klintenberg arbetar som fysioterapeut i Oskarshamns kommun och Beatrice Lejnegård som arbetsterapeut på Region Kalmar län på Oskarshamns sjukhus. Under 2022 arbetade de med att undersöka samverkansformerna ur ett Nära vårdperspektiv.

Arbetet inleddes med en kartläggning av nuläget med hjälp av bland annat enkäter. De berörde områden som kunskap om varandras arbetsplatser, egna upplevelser kring vårdkontakter samt om man har varit nöjd med det stöd man har fått. De anställda inom rehabilitering på både kommun och region fick byta erfarenheter med varandra under en samverkansdag, där de fick chansen att lära känna varandra bättre.

Som resultat av undersökningen beslutade man att ha möten mellan region och kommun på fasta tider för att kunna lyfta patienter och se vilka kontakter de har haft samt vilka insatser som har gjorts.

Ur ett medarbetarperspektiv ökar detta tydligheten och skapar bättre förutsättningar för att säkerställa att instanserna hamnar rätt. För patienterna handlar det mycket om att man nu får en tydlig gemensam målbild att utgå ifrån.

Vad ska man då tänka på om man inleder ett liknande arbete som man har gjort i Oskarshamn? Några hjälpmedel kan vara att sätta upp fasta tider för avstämningar, skapa gemensamma digitala brevlådor och att lära känna varandra för att kunna skapa tillit i arbetet mellan kommun och region.

Vill du veta mer om arbetet med samverkansformer? Vänligen kontakta:

Du kan också lyssna på avsnitt 12 av En Livsviktig Podd, där Cecilia och Beatrice berättar mer om arbetet.

Samordnade rehabplaner

I Kalmar län har regionen och kommunerna tillsammans arbetat med samordnade rehabplaner, där både enhet och professioner har varit involverade. Det har rört sig om arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och hemtjänst från den kommunala sidan och från regionen har både sjukhus och distrikt varit med.

– Många har varit engagerade i de här rehabplanerna, även såklart patienterna som står i fokus, säger Ulrika Bokén på Region Kalmar län.

Kristina Magnusson, fysioterapeut i Hultsfreds kommun, berättar om patienternas upplevelser av rehabplanen:

– Patienterna känner sig tryggare. De vet vem som har ansvar för vad och framförallt att vi kommunicerar med varandra och vet vad den andra parten gör. Det skapar en trygghet.

Vill du veta mer om arbetet kring samordnade rehabplaner? Vänligen kontakta:

Du kan också lyssna på avsnitt 13 av En livsviktig podd, där och Ulrika, Jonna och Kristina berättar mer om hur arbetet med de samordnade rehabplanerna mellan kommun och region har gått.

Kontaktinformation

Projektledning
Ulrika Bokén, Region Kalmar län
ulrika.boken@regionkalmar.se

Jonna Ljung, Torsås kommun
jonna.ljung@torsas.se

eHealth Arena
Maria Eifrém, verksamhetskoordinator
maria.eifrem@ehealtharena.se

Linnéuniversitetet
Anna-Lena Nilsson, projektledare
anna-lena.nilsson@lnu.se

Arkiv Uppstartsprojektet

Här finns information från arbetet i uppstartsprojektet som pågick från hösten 2021 till sommaren 2022 med syfte att starta upp ett långsiktigt arbete mot framtidens rehabilitering och habilitering. Uppstartsprojektet var ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar län, länets samtliga 12 kommuner, akademi/universitet och näringsliv samverkade. Arbetet initierades av länets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun.


Statusuppdateringar – vad händer just nu i uppstartsprojektet?

Statusuppdatering augusti 2022

Nu avslutas uppstartsfasen av arbetet ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”. Vi har under arbetet, med hjälp av engagerade invånare och medarbetare, utforskat dagens habilitering och rehabilitering ur både patients, närståendes och medarbetares perspektiv. Det är slående att oavsett perspektiv så ser vi samma saker. Både invånare och medarbetare ser samma behov och har en vilja arbeta för att bibehålla det som fungerar fantastiskt och utveckla det som har potential att bli bättre.

Det förbättringsmöjligheter som har identifierats och prioriterats för det fortsatta arbetet är:

  • Ge patienten upplevelsen av att behov upptäcks innan problem har uppstått och att tidiga insatser åstadkommer långsiktigt hållbar effekt.
  • Öka patientens upplevelse av att dennes behov och förutsättningar ligger till grund för en planering av rehabilitering/habilitering där insatser från olika aktörer (inkl. patient och anhöriga) samordnas för att skapa helhet och samsyn.
  • Ge medarbetare upplevelsen av att det är smidigt att samarbeta och skapa integrerade och flexibla team utifrån invånarens behov

Nu går vi in i en ny fas där arbetet kommer att fortgå för att på olika sätt utveckla en mer Nära habilitering och rehabilitering för länets invånare. Vill du höra mer om fortsättningen och ha möjlighet att vara med och tillsammans påverka framtiden? Boka din plats på webbinariet den 19 september – mer information samt länk till anmälan finns under ”Aktiviteter & event”.

Statusuppdatering april 2022

Utifrån allt vi upptäckt och lärt oss under projektets utforskande fas har vi tillsammans kommit fram till och prioriterat att arbeta vidare med tre olika insikter.

Vi har upptäckt att:

  • Invånaren ofta saknar en samordnad planering av sin habilitering och/eller rehabilitering utifrån sina behov och förutsättningar.
  • Tidiga och samordnade insatser vid uppkomna behov har potential att minska invånarens behov längre fram och att det finns en vilja hos medarbetarna att arbeta mer med förebyggande insatser.
  • Det finns en vilja hos medarbetare att jobba mer i team utifrån invånarens behov men det upplevs inte ske i tillräcklig utsträckning. Ibland saknas kännedom och tillit över professions- och organisationsgränser.

Dessa insikter har under 5 olika workshops formulerats till möjligheter och planeringen för hur dessa möjligheter ska tas tillvara påbörjats.

Statusuppdatering februari 2022

Utifrån intervjuerna med invånare och all input vi fick från de över 200 deltagarna vid webbinariet den 15 december pågår intensivt arbete med att analysera och formulera vilka insikter som framkommit när vi utforskat både invånarens och medarbetarens upplevelser och erfarenheter av dagens habilitering och rehabilitering.

Eftersom det är utmanande att lyfta blicken och tänka sig in i hur framtiden skulle kunna se ut så genomfördes i januari en framtidsresa med deltagarna i projektets styrgrupp (det kan du läsa mer om här). Nu har det beslutats att ytterligare 5 framtidsresor ska anordnas i april och maj – håll utkik om mer information och ta chansen att resa till framtidens habilitering och rehabilitering!

Statusuppdatering november 2021

Under oktober och november genomfördes intervjuer med 6 invånare (patienter och anhöriga) som varit och/eller är i kontakt med habilitering eller rehabilitering. I intervjuerna får vi invånarens berättelse, deras perspektiv på sin habilitering och rehabilitering. Vi får genom intervjuerna veta mer deras upplevelse och vad som har varit viktigt för dem. Just nu pågår det viktiga arbetet med att sammanställa och analysera intervjuerna för att sedan ha som utgångspunkt i fortsatt arbete.

Vi har också startat upp arbetet med att involvera medarbetare i region och kommun för att få veta mer om hur de upplever habiliteringen och rehabilitering ur sitt perspektiv.

Anmäl dig till webbinariet 15 december (mer information finns under ”Aktiviteter & event”) om du vill höra hur invånaren upplever sin habilitering eller rehabilitering idag och mycket mer!

Aktiviteter & event

Presentation från Vitalis 2022: Så här fångar vi behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring e-hälsa och framtidens vård och omsorg. Under årets Vitalis, som ägde rum 17-19 maj, berättade vi om arbetet med att fånga behov inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län.

Här kan du se presentationen

Webbinar: Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära

Tack till alla er som deltog vid webbinariet den 15 december 2021 och för alla reflektioner och kommentarer ni bidragit med. Om du inte hade möjlighet att delta, gå gärna in och titta på inspelningen av webbinariet här:

Del 1
Del 2

Dokument

Projektplan Framtidens Habilitering och Rehabilitering är NÄRA

Rapport: Intervjuer med patienter och anhöriga inom habilitering och rehabilitering i Kalmar län hösten 2021


Film: Vad innebär digitaliseringen för dig inom vård och omsorg?

Kommer robotar ta över alla arbetsuppgifter inom omsorgen? Eller kommer smarta AI utföra alla operationer?

Nej, ni som jobbar inom vård och omsorg kommer finnas kvar och vara viktigare än någonsin. Men att digitalisera en del arbetsuppgifter kommer vara avgörande för att ni ska kunna göra det ni är bäst på – ta hand om människor!

Är du nyfiken på de möjligheter digitalisering och e-hälsa för med sig för framtidens vård och omsorg? Läs mer här