Ny process gör bolag redo för investeringar

9 november 2021 | Nyheter

Genom eHealth Arena erbjuds entreprenörer och start-ups inom e-hälsa att lära sig mer om hur investerarmarknaden fungerar genom processen Investment Readiness Process, som är utvecklad av Björn Larsson på Beels Consulting. Processen har fått en bred spridning och just nu certifieras flera handledare runt om i hela Sverige för att kunna stötta fler bolag.

Björn Larsson har en lång erfarenhet inom entreprenörskap, innovationssystem, hälsobranschen och investeringar. Utifrån sin samlade kunskap startade han Beels Consulting, som erbjuder processen Investment Readiness Process (IRP). Processen fokuserar på att under en kort och intensiv tid guida start-ups i att ta fram ett investeringserbjudande, eller en så kallad investeringspitch.

IRP består totalt av fem möten och åtta uppgifter, där man inleder med en föreläsning kring kapitalanskaffning och följer upp med handledning och coaching kring uppgifterna. Slutligen, på sista mötet, är tanken att bolagen ska skapa sin investeringspitch.

– Många företag fokuserar alldeles för mycket på sin produkt och på bolaget, i stället för på vad investeraren får ut av investeringen, berättar Björn Larsson. Investerare har oftast flera bolag att välja mellan, och ofta inom samma bransch, därför måste man ha förståelse för investerarens portföljtänk när man pitchar.

Genomgång av företagets mål

Enzo Group är ett nystartat bolag som har utvecklat en app för mental coaching. De har deltagit i processen och berättar att de har förstått vikten av mervärdet på investeringskapitalet: att investeringen kan vara mer än bara pengar och att man måste ta hänsyn till kompetens och mjuka värden när man väljer investerare.

För att komma fram till vilka investerare de ska fokusera på har de behövt djupdyka i bolaget för att komma fram till en tydlig plan och målbild, för att sedan reflektera och komma överens om en gemensam linje som presenteras i investeringspitchen.

– Sådana reflektioner kan nog skapa konflikter annars i framtiden, om alla parter inte har samma uppfattning om företagets riktning, säger Carina Jarleng på Enzo Group.

Björn Mortensen på Enzo Group berättar att de också har fått gå igenom företagets mål på både mikro- och makronivå för att se vart de vill nå i framtiden, när det ska ske, samt vad som krävs av dem inom vilken tidsram.

Förenklar mötet mellan kommersiella världen och vetenskapen

Företaget NorthernLight Diagnostics har också deltagit i processen. De har utvecklat en mjukvara som kan ge behandlingsrådgivning vid mental ohälsa. Jan Furuvald på NorthernLight Diagnostics berättar att IRP har förenklat mötet mellan den vetenskapliga och kommersiella världen:

– Björn har guidat oss mjukt genom processen och uppmuntrat till diskussioner bland ägarna. Detta har skapat en starkare och tydligare plattform för det fortsatta arbetet med nya externa ägare. Inriktningen på bolagets förväntade utveckling och värdetillväxt har varit en förutsättning för att nå ett bra resultat i vår investment pitch.

Björn Larsson betonar också vikten av att landets regioner tar till vara på innovationerna och därigenom bidrar till digitaliseringen. Oavsett kapitalanskaffning så behöver bolagen betalande kunder och i Sverige kan det vara svårt att ta sig in i den offentliga vården.

Fler handledare certifieras

Just nu certifieras två lokala IRP-handledare för att kunna erbjuda processen till ännu fler bolag i länet. En av dem är Kenneth Lundin, en erfaren affärsutvecklare från Kalmar med lång erfarenhet inom kapitalanskaffning, både som investerare och som kapitalsökare.

– Det känns skönt att ha en systematisk process att luta sig mot, säger Kenneth Lundin. Bolag i Kalmar län kommer ha stor nytta av denna process i och med att vi rustar bolagen inför att attrahera investerare och ökar sannolikheten för kapitalanskaffning.

 

Kontaktperson
Fia Mårdfelt, eHealth Arena
fia.mardfelt@ehealtharena.se

Här kan du läsa mer om Investment Readiness Process