Seminarieserie: ”Upphandling som verktyg för att främja innovation” – Alla föredrag är nu tillgängliga!

13 juni 2024 | Nyheter

(English below)

Under våren 2024 anordnade Health Data Sweden en digital seminarieserie på temat ”Upphandling som verktyg för att främja innovation”. Health Data Sweden är en digital innovationshubb som kostnadsfritt stöttar ditt e-hälsoföretag eller din verksamhet inom offentlig sektor på vägen mot nya digitala lösningar.

Den här seminarieserien anordnades av eHealth Arena, Leap for Life och stiftelsen Compare, som alla är partnerorganisationer i Health Data Sweden.

Seminarieserien tog avstamp i de utmaningar som vården och omsorgen står inför de kommande åren med en åldrande befolkning och ökade kostnader. Digitala hälsotjänster- och produkter erbjuder en möjlighet att möta dessa utmaningar. Men för att dessa produkter ska komma till nytta i vården och omsorgen, krävs det att vi blir mer innovativa i upphandlingsprocessen.

Seminarieserien innehöll tre delar:

Tillfälle 1: Fokus på behovsinventering och tidig dialog (14 februari, 2024)
Tillfälle 2: Fokus på metoder och verktyg för att främja innovation (13 mars, 2024)
Tillfälle 3: Internationellt perspektiv på innovationsupphandling samt röster från leverantörer (Seminar 3 – International and solution providers’ perspectives in innovation procurement) (April 17, 2024) – In English

Nu finns möjligheten för alla att ta del av seminarieserien, även om du inte deltog under våren 2024! Den finns nämligen tillgänglig som ett utbildningspaket som en tjänst inom Health Data Sweden.

Om du är intresserad av att komma åt materialet, fyll i dina uppgifter i detta formulär, så skickar vi mer information!

Om du deltog på minst ett av seminarierna kommer du att få ett mail med instruktioner, och behöver således inte fylla i ovan formulär. Har du inte fått ett mail om detta? Kontakta elin.a.jonsson@ehealtharena.se.


During the spring of 2024, Health Data Sweden organised a digital seminar series on the theme “Procurement as a Tool to Promote Innovation.” Health Data Sweden is a digital innovation hub that provides free support to your e-health company or public sector organisation on the path to new digital solutions.

This seminar series was organized by eHealth Arena, Leap for Life, and the foundation Compare, all of which are partner organisations in Health Data Sweden. The series addressed the challenges that healthcare and social care will face in the coming years with an aging population and rising costs. Digital health services and products offer an opportunity to meet these challenges. However, for these products to be effectively utilized in healthcare and social care, we need to become more innovative in the procurement process.

The seminar series consisted of three parts:

Seminar 1: Focus on needs inventory and early dialogue (February 14, 2024) – IN SWEDISH
Seminar 2: Focus on methods and tools to promote innovation (March 13, 2024) – IN SWEDISH
Seminar 3: International perspective on innovation procurement and voices from solution providers (April 17, 2024) – IN ENGLISH

Now, everyone has the opportunity to access the seminar series, even if you did not participate in the spring of 2024! It is available as a training package through Health Data Sweden.

If you are interested in accessing the material, fill in your details in this form, and we will send you more information!

If you attended at least one of the seminars, you will receive an email with instructions. Hence, you do not need to fill out the form above. Haven’t received an email about this? Contact elin.a.jonsson@ehealtharena.se.


Health Data Sweden är en digital innovationshubb som kostnadsfritt stöttar ditt e-hälsoföretag eller din verksamhet inom offentlig sektor på vägen mot nya digitala lösningar. eHealth Arena ingår i Health Data Sweden som en av 18 parter över hela landet. Det är bland annat universitet, forskningsinstitut och innovationscentra som alla besitter kvalificerad kompetens för företags- och verksamhetsutveckling. Health Data Sweden är ett projekt som pågår till och med december 2025 och finansieras av EU och Vinnova. Här kan du läsa mer om projektet.