Nätverksträff eHealth Business: Träffa E-hälsomyndigheten

30 maj 2024 | Aktiviteter

Välkommen till den andra nätverksträffen för eHealth Business – nätverket för e-hälsoföretag!

Under denna nätverksträff kommer du att få en möjlighet att lära dig mer om E-hälsomyndigheten och deras arbete med Sveriges digitala infrastruktur, som syftar till att främja innovation och utveckling inom e-hälsobranschen. E-hälsomyndigheten är regeringens sektorsansvariga myndighet för digital infrastruktur inom vård, hälsa och omsorg och har genom en rad uppdrag inom området blivit en tongivande aktör i Sverige. Färdplanen för en nationell infrastruktur och nationell funktion för interoperabilitet (semantisk och teknisk) är exempel på uppdrag som syftar till att hela Sverige ska fungera bättre tillsammans – för både offentliga och privata aktörer.

Peter Alvinsson, Avdelningschef E-hälsotjänster och Jakob Algulin, Avdelningschef digitalisering kommer belysa myndighetens roll, aktuella uppdrag och samverkansstruktur. Enhetschef för Arkitektur Johan Palmqvist samt ytterligare några fler ansvariga funktioner kommer också närvara och bidra med sina perspektiv.

Datum: 30 maj 2024
Tid: 14.00-17.00
Plats: eHealth Arena, hus Vita, plan 2, Linnéuniversitetet, Kalmar

Anmäl dig här! 

Agenda

14.00 Öppet hus med fika
15.00 Välkomna och kort introduktion
15.15 Presentation E-hälsomyndigheten
15.45 Paus
16.00 Presentation E-hälsomyndigheten
16.30 Mat, mingel och nätverkande

 

För alla som är intresserade finns det möjlighet att komma redan från kl. 14.00, då det kommer bjudas på fika och finnas möjlighet att kika på alla de lösningar som finns i eHealth Arenas showroom samt nätverka med andra deltagare. Efter kl. 17 kommer det fortsatt finnas möjlighet att för närvarande e-hälsobolag att ha dialog med E-hälsomyndigheten samt andra bolag i nätverket.

Detta evenemang ger dig möjlighet att fördjupa din förståelse för e-hälsa, utforska E-hälsomyndighetens viktiga arbete och vision för digital hälsa i Sverige, samt skapa värdefulla nätverkskontakter inom branschen. Missa inte chansen att vara en del av denna viktiga diskussion om framtidens digitala hälsotjänster!

Anmäl dig här! 

Vi ser fram emot att träffa dig!


Detta är den andra träffen inom eHealth Business – nätverket för företag som vill fortsätta utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet. Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och erbjuder e-hälsobolag, stora som små, en möjlighet att bygga relationer, utbyta idéer och dela erfarenheter för att skapa nya affärer och gemensamt forma framtidens e-hälsolösningar. Läs mer om nätverket här