Health Data Sweden lotsar rätt i finansieringsdjungeln

30 maj 2024 | Nyheter

Pengar kanske inte är allt här i världen, men för en entreprenör som vill framåt betyder det vinna eller försvinna. Health Data Sweden hjälper både företag och offentlig sektor att hitta utvecklingsmedel. Projektledare Elin Jonsson vid eHealth Arena vägleder vid kapitalanskaffningen.

Tillgång till finansiering är ett av Health Data Swedens fem fokusområden. Det är inte lätt att hitta rätt bland alla möjligheter till lån, bidrag och riskkapital. Elin Jonsson ansvarar för fokusområdet som berör finansiering och hon är den första att intyga vilken djungel av möjligheter entreprenörerna möter.

– Det är både roligt och tillfredsställande att träffa drivna företagare, hjälpa dem navigera i sina resor och på så vis stötta deras spännande idéer, säger Elin Jonsson, som själv har disputerat inom biomedicin och tidigare jobbat med patentfrågor och näringslivsutveckling.

Det ekonomiska klimatet är tufft just nu. Små bolag som vill överleva behöver lära sig hur de kan bli mer attraktiva för investerare. Här hjälper Health Data Sweden till med kostnadsfri coachning och frågorna från entreprenörerna är många: Hur får jag riskkapital? Hur lockar jag investerare? Hur formulerar jag min pitch?

Upphandling som främjar innovation
Inom offentlig sektor råder Lagen om offentlig upphandling. Likaväl som att ett företag behöver anpassa sin affärsmodell mot den offentliga upphandlingen, måste den kommun eller region som vill använda nya e-hälsolösningar kunna beskriva sina behov av dessa i upphandlingsdokumenten.

– Vi inspirerar kommuner och regioner till att bli mer innovativa i upphandlingsprocessen. De behöver i större utsträckning beskriva sina behov i stället för att efterfråga befintliga produkter. Bara då kan de få in förslag på passande lösningar, förklarar Elin Jonsson.

Under våren 2024 höll Health Data Sweden en uppskattad seminarieserie på temat upphandling som verktyg för att främja innovation. Då sattes också behovet av e-hälsa i sitt sammanhang med en åldrande befolkning, färre som kan ta hand om de äldre och e-hälsa som en del av lösningen.

– Webbinarierna har varit väldigt populära med nästan 200 deltagare. Vi jobbar nu vidare med mer skräddarsydda utbildningar för anpassade upphandlingsdokument, säger Elin Jonsson.

Läs mer om Health Data Sweden här