Forskningsseminarium: Large Language Models + Giant AI experiments = A whole new world?

19 oktober 2023 | Tips

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet bjuder in till forskningsseminarium med tema AI. Hur påverkar stora språkmodeller (LLM:s) och gigantiska AI-experiment vår värld? Presenterar gör Jennifer Renoux, forskare i artificiell intelligens och människa–maskin-interaktion vid Örebro universitet.

– AI kommer att förändra vårt informationsekosystem i grunden och dramatiskt förändra vårt sätt att arbeta, men inte nödvändigtvis på det sätt som vi tror, säger Jennifer Renoux.

Här kan du läsa mer om seminariet och anmäla dig. Vänligen notera att seminariet hålls på engelska.