Livsviktiga Samtal: Digital tjänst för läkemedelshantering som räddar liv

28 oktober 2021 | Aktiviteter

Prof. Johan Fastbom, Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet och Stockholms universitet

Under en semesterresa på Gran Canaria år 2000 fick professor Johan Fastbom, en av Sveriges ledande experter inom äldre och läkemedel, en idé som skulle bidra till att förbättra många äldre människors läkemedelsanvändning. En idé som utmynnade i skapandet av ett digitalt processtöd för användning vid genomgångar av äldre människors läkemedelsbehandlingar. I ett senare skede utvecklades också invånartjänsten www.seniorminiq.se där den äldre, eller en anhörig, kan skriva in den äldres aktuella läkemedelsanvändning och symtom, och därefter få en analys av kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, att ta med till läkaren för diskussion och eventuell justering av medicineringen.

Läkemedel, rätt använda, är i de allra flesta fall en viktig och effektiv behandlingsmetod! Problemet och utmaningen är när patienten har många olika diagnoser och på grund av det använder många olika läkemedel, vilket är situationen för många äldre människor. Allt fler äldre får allt fler läkemedel och studier har visat att läkemedel tyvärr inte bara gör nytta utan också kan skada. Orsaken till detta är att användning av många läkemedel ökar risken för att läkemedel påverkar varandra eller samverkar, och att förändringar i kroppen på grund av åldrande och sjukdom, kan öka känsligheten för läkemedlens effekter.

Att erbjuda äldre människor med många diagnoser väl anpassade läkemedelsbehandlingar som ger största möjliga nytta med minsta möjliga risk, är således komplicerat. För att råda bot på detta utvecklade Professor Johan Fastbom det digitala processtödet miniQ som en hjälp till läkarna och sjuksköterskorna att optimera äldre människors läkemedelsbehandlingar.

Under webinariet berättade professor Johan Fastbom om nyttan och riskerna med läkemedel till äldre samt bakgrunden till, och utvecklandet av, processtödet miniQ. Pär Börell, som representerar ägarföretaget Quality Pharma AB, berättade om behoven av ett digitalt processtöd samt den kostnadsfria invånartjänsten www.seniorminiq.se

Här kan du se det inspelade seminariet