Pilotstudie av distansmonitorering i Torsås kommun

14 september 2023 | Nyheter

Inom ramen för arbetet med ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”, ett samarbete mellan länets samtliga habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter och eHealth Arena, genomförs nu en pilotstudie inom distansmonitorering i Torsås kommun.

Personal från Torsås kommun testar Icuras träningsredskap under utbildningsworkshopen

Distansmonitoreringen sker med hjälp av träningsredskapet Icura och arbetet inleddes med en uppstartsworkshop med utbildning för kommunens medarbetare en 6:e september. Icura är ett mobilt och interaktivt träningsredskap och kan enkelt användas av patienten genom att läggas i fickan, hållas i handen eller fästa runt benet beroende på vilken typ av träning som genomförs. Sensorerna mäter hemmaträningens kvantitet och kvalitet samtidigt som patienten får vägledning via en app i mobilen. Terapeuterna kan sedan se patienternas träning och därifrån utvärdera träningsmomenten, skapa träningsprogram och ändra aktivitetsplaner efter behov.

Förhoppningar på studien

Jonna Ljung är arbetsterapeut i Torsås kommun och även projektledare för studien tillsammans med Ulrika Bokén på Region Kalmar län. Deras förhoppning är att redskapet ska ha en positiv effekt på bland annat balansträningsprogrammen som i nuläget genomförs som en tidig insats för många patienter i kommunen.

– Våra förhoppningar är att vi ska kunna se högre resultat med distansmonitoreringen, då vi hoppas att användarna blir mer motiverande till träningen, säger Jonna Ljung.

Kan leda till färre fallskador

Genom bättre resultat på bland annat balansträningsprogrammen hoppas de även att det kan leda till färre fall och skador bland patienter på lång sikt. Projektet är i uppstart och de första monitorerna delas ut till de deltagande patienterna i mitten av september. Studien pågår till slutet av april 2024 och därefter kommer man att utvärdera arbetssättet och patienternas upplevelse av distansmonitoreringen.

– Det ska bli jättespännande att följa, säger Ulrika Bokén, vi vet att vi behöver hitta nya arbetssätt för att möta den ökande äldre befolkningen.


Här kan du läsa mer om arbetet med ”Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära”