Seminarium: Glada schemat – rörelseglädje för personer med funktionsnedsättning

2 mars 2023 | Aktiviteter

Kommunförbundet Kalmar län och eHealth Arena bjuder in till presentation av framtagen digital lösning efter att socialförvaltningen i Kalmar kommun och eHealth Arena arrangerade Hack för hopp och hälsa!, ett hackaton.

Datum: 2 mars 2023
Tid: 14.00-15.00
Plats: digitalt möte via Teams
Målgrupp: Till dig som arbetar i Kalmar län och är intresserad av digitala lösningar som stimulerar till rörelseglädje och ökad fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättningar

Anmäl dig här
Seminariet är kostnadsfritt. Vid anmälan, använd referenskod 1234. Vänligen notera att sista dagen för anmälan är tisdag 28 februari.

Program

14.00 Inledning
14.05 Presentation av CGI, som har tagit fram Glada schemat
Glada schemat är en digital lösning som ska stimulera och uppmuntra personer med särskilda behov till ökad fysisk aktivitet, att känna glädje i att röra på sig lite mer. Idag har ca sex procent av befolkningen från fem år och uppåt ADHD, autism eller en intellektuell funktionsnedsättning. Dessa personer är i stort behov av fysisk aktivitet men har ofta inte samma möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt. Glada schemat har därför tagits fram för att hjälpa kommuner och regioner att ge alla sina medborgare möjligheten till ett hälsosamt och aktivt liv. Genom ledorden enkelhet, användbarhet och igenkännande skapar Glada schemat delaktighet, motivation och glädje hos sina användare.
14.25 Presentation av Jens Wicksén och Magnus Garp som håller i pilotinförandet på socialförvaltningen i Kalmar kommun
14.45 Diskussion, hur går vi vidare?

 

Vid frågor om seminariet, vänligen kontakta Lena Vilander Hamnert, Kommunförbundet i Kalmar län, lena.vilander-hamnert@kfkl.se alt. 072-463 76 95.