Seminarium: Health Data Sweden Insight Arena

20 mars 2024 | Aktiviteter

Välkommen till en eftermiddag med Health Data Sweden!

Health Data Sweden (HDS) bjuder in dig till HDS Insight Arena; en eftermiddag där viktiga ämnen lyfts för att sprida kunskap och bjuda in till diskussion. Programmet innehåller korta föredrag följt av diskussioner med best practices, där du har möjlighet att ställa frågor till talarna.

Eventet vänder sig till dig som tillhör ett litet eller medelstort företag (SME) eller offentlig sektor, som hälso-, sjukvårds-, eller omsorgsaktör.

Datum: 20 mars 2024
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Digitalt möte (Zoom)

Anmäl dig här

Program

Välkomma!

Upphandling av innovation: Så skapas värde för dig i offentlig sektor och SMEs genom innovativa partnerskap
Carolin Maule, Innovation Manager, Compare

Patientdriven innovation: Så kan du integrera patientperspektivet i praktiken
Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i  implementeringsforskning, Uppsala universitet

Möt användare och experter: Så kan du som SME få tillgång till värdefull kompetens och innovationsstöd
Anna Maria Mårtensson, verksamhetsansvarig, Leap for Life

Boosta din attraktionskraft för investerare: Så blir du som SME mer tilltalande och investeringsklar
Elin Jonsson, projektledare, eHealth Arena

Avslut

Samtliga föredrag följs av en kort paneldiskussion med frågestund.


HDS Insight Arena anordnas inom projektet Health Data Sweden, där eHealth Arena är en av 18 parter, med syftet att öka den digitala mognaden och kompetensen hos små- och medelstora företag och offentlig sektor, samt arbeta för en ökad utveckling och användning av hälsodata och digitala hälsotjänster inom vård och omsorg. Här kan du läsa mer om Health Data Sweden.