SveaPriset 2021 – Bidra till en smartare vård och omsorg

31 mars 2021 | Ansök

Nu är anmälan öppen till SveaPriset, som belönar innovationer inom e-hälsa. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla framtidens vård och omsorg. Har du någon lösning på hur vården och omsorgen kan bli bättre? Förutom att bidra till effektivare resursanvändning och ökad kvalitet är du med och tävlar om 100 000 kronor.

Inbjudna att delta är offentliga verksamheter, privata företag, idéburna organisationer, universitet och högskolor. Bidragen kan komma från organisationer, grupper, studenter eller andra nytänkare.

SveaPriset efterlyser innovativa lösningar för e-hälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Innovationen ska ha kommit en bit på väg men behöver finansiering för fortsatt utveckling samt för att sprida resultat och erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig här senast 31 mars