Support 2025 – Hållbart stöd för digital utveckling

I Sverige finns det cirka 2 miljoner medborgare över 65 år. Ungefär hälften av dem uppger att de inte känner sig inkluderade i det digitala samhället. Det innebär att cirka 1 miljon människor inte alls känner sig bekväma med bank-id, inloggningar, digitala vårdsamtal med mera.

Enligt Internetstiftelsen rapport ”Svenskarna och Internet” 2021 använder var femte pensionär inte internet alls och bland de äldsta har inte ens hälften använt sig av samhällets olika e-tjänster. Många har också problem med att på egen hand installera mobilt bank-ID. 6 av 10 av de äldsta kan inte logga in på 1177.se på egen hand. Av de äldsta riskerar var fjärde att hamna i ett utvidgat digitalt utanförskap genom att inte använda internet, inte känna till digitala tjänster eller inte kunna använda dem på egen hand.

Vi kommer behöva digitalisera delar av vårt samhälle för att klara av framtidens utmaningar. Ett exempel är omställningen till Nära vård, som kommer att kräva att digitaliseringens möjligheter används för att möta den demografiska utmaningen med en allt äldre befolkning. För att digitaliseringen ska bli framgångsrik krävs det att alla känner sig delaktiga och kan använda tekniken. Om inte, kan vi stå inför ett demokratiskt problem när miljoner människor står utanför och saknar den kunskap om digitala verktyg som både det offentliga och näringslivet förutsätter att alla har.

Det genomförs många initiativ för att öka kunskapen om digitala verktyg och för att öka inkluderingen. Dock är kunskap en färskvara och man glömmer fort. Därför lanserades våren 2022 tjänsten Support 2025. Support 2025 var en avgiftsfri telefonsupport för frågor om digitala vård- och omsorgstjänster. Hit kunde medborgare på ett enkelt sätt ringa med små eller stora frågor och få hjälp och vägledning. Hur laddar jag ner ett covid-bevis? Hur loggar jag in på 1177.se? Kan jag beställa medicin på internet?

Initiativet var ett samarbete mellan eHealth Arena, Region Kalmar län, Kommunförbundet Kalmar län och sex av länets kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

Tjänsten Support 2025 var ett pilotprojekt som pågick under perioden 1 februari till 30 juni 2022 för att sedan utvärderas. Under testperioden fanns tjänsten tillgänglig för boende i Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun. Utvärderingen visade att majoriteten av samtalen till Support 2025 kom från personer i åldersgruppen 71-80 år. 61% av samtalen kom från kvinnor och den genomsnittliga ärendetiden var 15 min och 3 sek. Det fanns utmaningar med att nå ut till målgruppen och antalet samtal var lägre än förväntat, men de samtal som kom in var ändå från den tilltänkta målgruppen och frågorna inom det tilltänkta ämnesområdet. Många frågor rörde 1177.se samt covidvaccinering och covidbevis.

Efter den avslutade testperioden har det i nuläget inte fattats något beslut om att fortsätta erbjuda tjänsten.