Villkor

Jag har tagit del av informationen om eHealth Arenas personuppgiftsbehandling och samtycker till att eHealth Arena behandlar mina personuppgifter när jag anmäler mig till att få utskick. Utskick kan till exempel vara nyhetsbrev, information om tjänster och aktiviteter samt inbjudningar till event.

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta info@ehealtharena.se.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att kunna ge information om våra tjänster och aktiviteter genom våra utskick. Den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter är samtycke. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, organisationstillhörighet och e-postadress. Personuppgifter om prenumeranter raderas vid avslutad prenumeration.

Informationen samlas in av eHealth Arena, som för närvarande drivs av Region Kalmar län, org. nr. 232100-0073. Region Kalmar län är personuppgiftsansvarig. De medarbetare på eHealth Arena som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. I vissa fall kommer eHealth Arena också att använda sig av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som eHealth Arena/Region Kalmar län har lämnat för behandlingen.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter. Dataskyddsförordningen stärker dina rättigheter när det gäller hur företag och andra organisationer hanterar dina personuppgifter. Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter om dig som en organisation hanterar. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Du kan kontakta Region Kalmar läns dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter, se kontaktuppgifter nedan. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Dataskyddsombud för Region Kalmar län, Telefon 0480-840 00, e-post: dataskyddsombud@regionkalmar.se.