eHealth Arena summerade de tre första åren

25 oktober 2022 | Nyheter

Den 20 oktober arrangerade eHealth Arena konferensen ”eHealth Arena Summary 2019-22” för att summera e-hälsosatsningens första tre år. Under dagen fick deltagare veta mer om det arbete som skett och de erfarenheter och lärdomar som gjorts under de första åren.

eHealth Arenas projektledare Fia Mårdfelt var moderator på konferensen och guidade under dagen de olika talarna som representerade både näringsliv, akademi och offentlig sektor och som delade med sig av sina perspektiv.

Erik Thuné, Atea och Fia Mårdfelt, eHealth Arena, berättar om eHealth Arenas showroom för e-hälsa i hemmet

– Det känns väldigt positivt att vi i dag kan presentera en sådan bredd och också så många olika initiativ som alla, på ett eller annat sätt, faktiskt hänger ihop. Extra roligt är så klart att se så många deltagare på plats som representerar alla de olika parter som vi verkar för. Och roligaste av allt är ju att satsningen nu fortsätter och blir en del i den storsatsning som Region Kalmar län och Linnéuniversitetet kommunicerade precis innan sommaren, säger Fia Mårdfelt.

Fokus på näringslivstillväxt

Arbetet med eHealth Arena startades hösten 2019, med målet att öka näringslivstillväxten inom e-hälsobranschen i Kalmar län samt att öka användandet av e-hälsolösningar inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt.

På konferensen berättade representanter från olika bolag om de stöd de har fått från eHealth Arena, men också vad som kan förbättras för att Kalmar län ska bli ett av de bästa länen att finnas och verka i som e-hälsobolag. Bolaget NorthernLight Diagnostics, som har utvecklat en lösning med smarta armband för behandling av depression, berättade om sina erfarenheter från arbetet med en klinisk validering som de gör tillsammans med två hälsocentraler på Öland. VD Jan Furuvald fick frågan om vilket medskick han vill göra för att verkligen nå det uppsatta målet.

– När hälso- och sjukvården ska validera nya lösningar är vi som bolag helt beroende av att det finns det någonstans att testa, att det finns användare som kan ge feedback och att det finns en budget för de enheter som ska göra jobbet, för det här kan inte rymmas i det dagliga arbetet. Det måste finnas en budget och en form av testbäddsstruktur och det tror jag Region Kalmar län skulle tjäna mycket på att etablera, säger Jan Furuvald.

En långsiktig satsning

En annan talare på konferensen var Christina Johannesson, som är följeforskare och har följt och utvärderat eHealth Arena under de inledande tre åren.

– En sak som har utmärkt eHealth Arena redan från början är att både politiker och tjänstemän inte såg det som ett projekt, utan en långsiktig satsning. Jag blev jätteglad för det, som följeforskare är det precis det man vill höra! Att det nu finns ett beslut och finansiering för nästa fas i satsningen – det har jag nästan aldrig upplevt under alla de år jag jobbat som följeforskare, det sticker verkligen ut, säger Christina Johannesson.

Just nästa fas av satsningen berättade Helena Nilsson, Region Kalmar län och Ann-Charlotte Larsson, Linnéuniversitet, om i sin presentation mot slutet av dagen.

– eHealth Arena är en del i en större satsning som regionen gör på e-hälsa tillsammans med Linnéuniversitet, där partnerna avsätter totalt 400 miljoner under en tioårsperiod. Syftet med satsningen är att den ska bidra till utveckling och innovation inom såväl hälso- och sjukvården som i näringslivet, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kalmar län.

eHealth Arena kommer fortsätta sitt arbete med att skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet inom e-hälsoområdet, i Kalmar län men även nationellt och internationellt. I början av oktober tillträdde eHealth Arenas nya verksamhetsledare Lina Waern och i slutet av november flyttar arenan till nya lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar. Även showroomet för e-hälsa i hemmet kommer att flyttas med och utökas i storlek för att kunna visa ännu fler lösningar.