Premiär för En Livsviktig Podd

28 oktober 2021 | Nyheter

eHealth Arena har blivit med podd!

Idag är det premiär för En Livsviktig Podd, eHealth Arenas podd med fokus på e-hälsa och digitalisering. De första avsnitten kommer att fokusera på arbetet mot framtidens rehabilitering och habilitering i Kalmar län. Arbetet sker i ett uppstartsprojekt, som är ett samarbete inom eHealth Arena där Region Kalmar län, länets kommuner, akademi/universitet och näringsliv samverkar. Arbetet är initierat av länets habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter inom region och kommun.

I det första avsnittet får du som lyssnare bland annat mer information om vad som ska göras, varför och hur, men du får också höra från en personalrepresentant och två patientrepresentanter vilka förväntningar och tankar de har angående framtidens habilitering och rehabilitering. Podden finns här på vår hemsida och där poddar finns.

Trevlig lyssning!

Här kan du läsa mer om arbetet mot framtidens rehabilitering och habilitering