400 miljoner kronor ska satsas på e-hälsa

31 maj 2022 | Nyheter

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har för avsikt att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod.

Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa och att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd. Ambitionen är även att utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

– På en solid grund av samarbete med regionen kan vi nu ta stora kliv för att bli nationellt centrum för utveckling av e-hälsa med medborgarnytta och god vård för alla vilket också kräver teknik- och affärsutveckling, säger rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet.

– Det här en viktig satsning för att ytterligare förbereda oss inför framtidens behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården. Den borgar för att vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller e-hälsa, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Satsningen kommer att omfatta utbildning, forskning, innovation och kompetensutveckling. Det kan exempelvis handla om olika former av utbildningar inom e-hälsa/klinisk informatik, professurer och forskartjänster, forskarskola inom e-hälsoområdet, delade anställningar och att skapa gemensamma testmiljöer där studenter, forskare, kliniker och IT-professioner kan utforska idéer och utveckla tillsammans.

– Tillsammans med Linnéuniversitet stärker vi vår position inom e-hälsoområdet ytterligare. Det är ett långsiktigt arbete som är bra för hela Kalmar län, säger Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande.

Läs mer här