400 miljoner kronor ska satsas på e-hälsa

31 maj 2022 | Nyheter

Region Kalmar län och Linnéuniversitetet har för avsikt att göra en mångmiljonsatsning inom e-hälsoområdet under en tioårsperiod.

Tanken är att få nationellt och internationellt genomslag genom att stärka universitetet inom flera områden när det gäller e-hälsa och att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd. Ambitionen är även att utveckla samverkan med näringslivet och verka för regional tillväxt.

– På en solid grund av samarbete med regionen kan vi nu ta stora kliv för att bli nationellt centrum för utveckling av e-hälsa med medborgarnytta och god vård för alla vilket också kräver teknik- och affärsutveckling, säger rektor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet.

– Det här en viktig satsning för att ytterligare förbereda oss inför framtidens behov och utmaningar inom hälso- och sjukvården. Den borgar för att vi ska fortsätta ligga i framkant när det gäller e-hälsa, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Satsningen kommer att omfatta utbildning, forskning, innovation och kompetensutveckling. Det kan exempelvis handla om olika former av utbildningar inom e-hälsa/klinisk informatik, professurer och forskartjänster, forskarskola inom e-hälsoområdet, delade anställningar och att skapa gemensamma testmiljöer där studenter, forskare, kliniker och IT-professioner kan utforska idéer och utveckla tillsammans.

– Tillsammans med Linnéuniversitet stärker vi vår position inom e-hälsoområdet ytterligare. Det är ett långsiktigt arbete som är bra för hela Kalmar län, säger Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande.

Läs mer här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på eHealth Arenas nyhetsbrev och godkänner att mina personuppgifter hanteras enligt följande villkor.