AIMday: Framtidens habilitering och rehabilitering

24 november 2022 | Aktiviteter

En fråga. En timme. En grupp med bred kompetens.

AIMday är dagen när representanter för företag och organisationer själva får sätta agendan genom att på förhand föreslå frågeställningar som är relevanta för den egna verksamheten och som de önskar diskutera med forskare vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetets och eHealth Arenas AIMday fokuserar på framtidens habilitering och rehabilitering. Under drygt ett år har vi drivit projektet Framtidens habilitering och rehabilitering är Nära. I projektet ingår Region Kalmar län, Kalmar läns 12 kommuner, Linnéuniversitetet och näringslivet. Målsättningen är att sätta patienten i centrum, utveckla nya arbetssätt, tillvarata digitaliseringens möjligheter och få ett väl fungerande samarbete mellan huvudmannagränserna; kommuner och Region Kalmar län.

Kopplat till det vill vi nu belysa området i en AIMday där vi har samlat in frågeställningar och utmaningar från näringsliv och offentlig sektor. Kriteriet är att frågeställningen ska handla om nya arbetssätt inom habilitering och rehabilitering där digitala hjälpmedel är en del av lösningen, men där det kan finnas utmaningar att lösa för att det ska hända. Varje fråga hanteras under en timmes tid och målsättningen är framförallt att validera om man ser att det finns intresse att tillsammans fortsatt bearbeta frågeställningen i en förstudie för att komma vidare. För varje fråga som går vidare till en förstudie finns det ett finansieringsbidrag om 50 000 kr.

AIMday genomförs den 24 november på Linnéuniversitetets campus i Kalmar och från varje organisation som vill belysa en fråga deltar två personer på plats.

Läs mer om AIMday här