Behovsinventering

30 april 2020 | Nyheter

Inom eHealth Arena ska behovsinventeringar göras kontinuerligt. Det är bland annat inventering av kunskapsbehov, behov av förändrat arbetssätt där digitala lösningar och välfärdsteknik kan vara en lösning samt behov av testbäddar som planeras och som också har påbörjats. Inom ramen för eHealth Arena kommer även kompetenshöjande insatser att ges inom Region Kalmar län, liksom för kommuner i regionen. Kompetensinsatserna för Region Kalmar län har identifierats, utvecklats och planeras att starta till hösten. Arbetet med att identifiera kommunernas kunskapsbehov och planering av möjliga kompetens-insatser ska påbörjas inom kort.

Vill du veta mer om behovsinventeringen eller har några frågor om arbetet, vänligen kontakta Anna-Lena Nilsson, Linnéuniversitetet, på anna-lena.nilsson@lnu.se.