Effektivare hälso- och sjukvård med ökad användning av hälsodata

20 juni 2023 | Nyheter

På tisdagen lanserades det nationella samarbetet Health Data Sweden, där eHealth Arena ingår. Syftet med samarbetet är att förbättra den digitala mognaden i samhället och bidra till bättre hälsa och en mer effektiv hälso- och sjukvård.

eHealth Arena, som drivs Region Kalmar län och Linnéuniversitetet, är en av 18 parter i Health Data Sweden, som är en så kallad europeisk digital innovationshub. Health Data Sweden ska arbeta för att förbättra användandet av hälsodata, det vill säga all data som kan ge relevant information för människors hälsa. Förhoppningen är att användandet av hälsodata ska leda till effektivare och smartare behandlingar och bidra till bättre vård på ett kostnadseffektivt sätt.

– Genom denna satsning hoppas vi kunna främja innovation och locka forskare och entreprenörer till Kalmar län. Det kan i sin tur leda till nya jobb och vara ett stöd i digitaliseringen inom nära vård och omsorg, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Health Data Sweden ska erbjuda kostnadsfria tjänster för att öka den digitala omställningen hos små och medelstora företag och offentlig sektor, bland annat med hjälp av AI, cybersäkerhet och högpresterande datorer. Tack vare sitt nationella nätverk av universitet, regioner, innovationsmiljöer och forskningsinstitut, kommer Health Data Sweden att kunna erbjuda en hög kompetens inom hälsodata. eHealth Arena kommer bland annat att bidra inom området ”Tillgång till finansiering”.

– Vår roll är att hjälpa företag att hitta finansiering och investerare. Dessutom får vi ta del av en stärkt nationell samverkan inom hälsoinnovation och användning av hälsodata, som vi kommer att ha nytta av i vårt arbete i Kalmar län, säger Elin Jonsson, som är projektledare på eHealth Arena.

Eftersom Health Data Sweden är en europeisk digital innovationshub, finns även flera internationella fördelar.

– Vi kan vara med och hjälpa svenska företag och organisationer att ta sig ut i Europa, samtidigt som vi kan stötta europeiska företag i att etablera sig i Sverige, säger Elin Jonsson.

Fakta Health Data Sweden

  • Ett treårigt projekt med huvudfinansiering från EU:s Digital Europe Programme, samt medfinansiering från Vinnova och den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
  • Ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH), Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, Linnéuniversitetet, Region Stockholm, Region Västerbotten, Stockholms universitet, Stockholm Science City, STUNS Life Science och Uppsala universitet.

Läs mer om Health Data Sweden här