eHälsoinstitutet och Region Kronoberg beviljas 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse

30 april 2020 | Nyheter

eHälsoinstitutet har, tillsammans med Region Kronoberg, beviljats 9 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse för projektet ”eHälsa för hållbar vård och omsorg i Kronoberg”. Projektet, som pågår perioden 2020-2023, har som målsättning att utveckla hälso- och sjukvården i regionen så den blir effektiv, hållbar och ger medborgarna bästa möjliga vård samtidigt som miljöpåverkan av transporter minimeras.

Läs hela nyheten på lnu.se:

Läs vidare