Näringsliv och innovation – så bygger vi e-hälsomarknaden i Kalmar län

14 oktober 2021 | Aktiviteter

Under en fullspäckad eftermiddag den 14 oktober samlades näringsliv, akademi, regionanställda, kommunrepresentanter och innovationsstödsystemet för att ta del av olika bolagsresor – berättelser som hjälper oss att fortsätta utveckla och skapa bra förutsättningar för e-hälsobolag att finnas och verka i Kalmar län. Utöver reflektioner kring hur vi kan stimulera till tillväxt och innovation inom e-hälsoområdet fick deltagarna också en uppdatering kring arbetet som har skett inom eHealth Arena så här långt.

Läs mer här: E-hälsobolagens berättelser i fokus på konferens – ”Ni måste våga lite mer”

Här kan du se presentationerna från konferensen:

Två år har gått: eHealth Arena – en livsviktig satsning
Fia Mårdfelt, projektledare, eHealth Arena

Vi startade i Kalmar län – nu väntar världen?
Martin Carlsson, M.D., PhD, Docent & Ulrika Lönnbom, Hälsovetare, Accumbo

När livet vänder – nu vill vi göra skillnad på riktigt!
Victoria Vestman & Anna Wahlstam, Vestman & Wahlstam

NorthernLight Diagnostics: Vi valde Kalmar län!
Jan Furuvald, VD, NorthernLight Diagnostics

Kommunen som hackar för hopp och hälsa
Magnus Garp, digitaliseringsledare, Kalmar kommun

Var finns kapitalet och hur kommer man åt det?
Kenneth Lundin, ordförande ALMI Invest & Björn Larsson, VD, Beels Consulting

The Enzo Way: vad har IKEA gemensamt med mental hållbarhet?
Björn Mortensen, Enzo Group International

I Kalmar län vill vi vara loket
Pär Holgersson, Senior Advisor, Cambio Healthcare Systems

Internationell och nationell samverkan som öppnar nya möjligheter
Evalill Nilsson, verksamhetsledare eHälsoinstitutet, Linnéuniversitet

Summering och avslutning
Mattias Adolfson, regionråd, Region Kalmar län; Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet; Sofia Seifarth, basenhetschef näringsliv & kultur, Region Kalmar län & Louise Östlund, VD, Kalmar Science Park

 

Under konferensen hade deltagarna möjlighet att ge feedback genom att svara på frågan: Vad behöver vi arbeta mer med för att Kalmar län ska bli det självklara valet för e-hälsobolag att finnas och verka i? Här kan du se de svar som kom in

Vi tackar för all feedback som vi tar med oss i det framtida arbetet med eHealth Arena.