Forskningsseminarium e-hälsa: Vetenskaplig evidens saknas för digitala lösningar i Sveriges hälso- och sjukvård

2 maj 2024 | Tips

eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet bjuder in till forskningsseminarium med temat: Vetenskaplig evidens saknas för digitala lösningar i Sveriges hälso- och sjukvård.

Inbjuden talare är Sarah Wamala Andersson, professor i hälso- och välfärdsteknik. Sarah är forskargruppledare för forskargruppen PREVIVE vid Mälardalens universitet som fokuserar på digitala lösningar inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård och välfärd.

– I vår forskargrupp är vi intresserade av evidens och implementering. Bidrar de digitala lösningarna till önskade effekter? Vad innebär de för slutanvändarna? Kan organisationen spara pengar och bli mer kostnadseffektiv? säger Sarah Wamala Andersson.

– Under seminariet kommer jag inte visa en färdig powerpoint-presentation utan jag kommer föra ett samtal med publiken. För att jag som forskare ska kunna ställa relevanta forskningsfrågor är det viktigt att lyssna in varandra så att vi kan bedriva forskning som ger svar och skapar nytta som kan användas i praktiken.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här