Forskningsseminarium: När det digitala rummet möter det sociala

9 december 2021 | Aktiviteter

Regeringens Vision e-hälsa 2025 speglar en förhoppning att e-hälsa och digitala verktyg ska öka tillgängligheten och minska avstånd på landsbygden. I Linnéuniversitetets forskningsseminarium den 9:e december presenterar licentiand Thomas Sjöström från Campus Västervik sin studie som visar att vårdprofessionen och äldre patienter på landsbygden ofta väljer bort digitala verktyg till förmån för det sociala rummet – hälsocentralen.

– Studien visar att platsen har betydelse för om vi använder digitala verktyg. Det kan handla om det omedelbara – att det till exempel finns tillräcklig digital infrastruktur för att genomföra ett digitalt vårdmöte – men upplevelsen av vårdmiljön – och hur den värderas – påverkar i hög grad också, säger Thomas Sjöström.

Studien antyder också att landsbygdens vårdprofessioner saknar incitament för att använda digitala verktyg.

– Nationella styrdokument utrycker en förhoppning att e-hälsa och digitala verktyg ska öka tillgängligheten för patienterna, men i min fallstudie upplever professioner och patienter redan hög tillgänglighet. Vårdprofessionen vittnar om att äldre patienter varken vill eller kan ta till sig det digitala, säger Thomas och tillägger att han intervjuat flera äldre som aktivt väljer bort digitala vårdtjänster, trots att de i övrigt beskriver sig som digitalt delaktiga.

Läs mer och registrera dig här