Första AIMday genomförd

1 december 2022 | Nyheter

Forskare vid Linnéuniversitetet slog sina kloka huvuden ihop torsdagen den 24 november för att lösa utmaningar inom temat Framtidens habilitering och rehabilitering. Utmaningarna kom från näringsliv och offentlig sektor, som utifrån sina egna verksamheter formulerat frågeställningar till forskarna.
– Det har varit både roligt och intressant att sätta sig in i frågorna. Det är sällan det blir så här många olika kompetenser i samma rum, men det bidrar verkligen till hela bilden när man får flera perspektiv, säger doktoranden Olle Björneld.

Sex olika frågeställningar var utgångsläget när Linnéuniversitetet tillsammans med eHealth Arena genomförde en AIMday för första gången. Konceptet AIMday är framtaget av Uppsala universitet och dagens tema var Framtidens habilitering och rehabilitering. Organisationerna hade på förhand skickat in frågeställningar och forskare kunde sedan anmäla intresse för de frågor de kunde bidra med sin kompetens till. Varje fråga fick på så vis ett team av experter och frågeställare, som under en timme diskuterade möjliga vägar framåt.

Läs mer om dagen här