Gratis utbildningar från Linnéuniversitetet för yrkesverksamma inom den digitala sektorn

7 december 2022 | Tips

Linnéuniversitetet erbjuder avgiftsfria skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom den digitala sektorn.

Tillämpad maskininlärning är en kurs för yrkesverksamma som arbetar professionellt med programmering och utveckling – oavsett bransch eller sektor. Kursen fokuserar på tillämpad maskininlärning, där man lär sig vilka algoritmer och metoder som kan tillämpas på olika typer av data.
Läs mer och anmäl dig här

AI för ledare ger chefer, ledare och beslutsfattare en djupare förståelse för AI och ökar förståelsen för möjligheter, svårigheter, nytta och risker kopplat till AI. Krusen vänder sig till produktägare, projektägare, chefer, tekniska chefer i organisationer som redan har eller planerar börja arbeta med AI.
Läs mer och anmäl dig här