Har ni en innovation och söker en testmiljö inom e-hälsa?

24 maj 2021 | Nyheter

Testbäddar inom hälso- och sjukvård, psykiatri och tandvård ger möjlighet att utveckla nya produkter, tjänster och arbetssätt inom e-hälsa

Region Kalmar län utökar innovationsarbetet med ett projekt för testbäddsorganisation inriktat mot e-hälsa inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

– Med testbäddar inom e-hälsa vill vi stimulera och ta tillvara på idéer, innovationer. Vi vill också kunna testa ny arbetssätt, produkter och tjänster. Projektet är en viktig del av den omställning som vi redan har påbörjat för att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Vi vill bli en naturlig samarbetspart med näringsliv, universitet och samhälle och med det bidra till att Kalmar län blir ledande inom e-hälsoområdet inom några år, säger Magnus Persson, utvecklingsdirektör i Region Kalmar län.

Testbädd e-hälsa vänder sig till företag, universitet, ideella organisationer eller andra aktörer regionalt, nationellt och internationellt.

– I projektet skapas en organisation och struktur avseende testmiljö, en så kallad testbädd, för e-hälsolösningar som ännu inte är marknadsintroducerade. Testet förläggs i lämplig verksamhet för produkten eller tjänsten, där behov och nytta möts. Allt beroende på vilken produkt eller tjänst som ska testas, säger Lollo Olausson, verksamhetsutvecklare och kontaktperson för testbädd e-hälsa  i Region Kalmar län.

– Det kan till exempel handla om en fysisk eller simulerad miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Vår testbädd är avgränsad till produkter och tjänster inom e-hälsa som används på ett nytt sätt och/eller som ännu inte är marknadsintroducerade, säger Lollo Olausson.

Läs mer om testmiljön här

 

Kontaktinformation
Lollo Olausson, verksamhetsutvecklare, Region Kalmar län
lollo.olausson@regionkalmar.se