Hur gör vi äldreomsorgen trygg och säker med digitala lösningar?

28 april 2023 | Aktiviteter

Atea i Kalmar & Karlskrona bjuder in till ett event med fokus på digitalisering och införande av välfärdsteknik.

Att det behövs en omställning i arbetssätt för att kunna matcha behoven hos vår ökande befolkning, det vet vi. Att vi behöver ändra vårt arbetssätt inom omsorgen, det vet vi också. Men hur?

Atea stöttar kommunerna att ställa rätt krav utefter rätt funktion och köpa it som fungerar så systemen hänger ihop. Vi ger även möjlighet till rådgivning i hur verksamheter kan få en mer attraktiv arbetsmiljö för medarbetare genom mobila arbetssätt.

Vårt team består av personer från vård och omsorg och it-specialister där samtliga har lång erfarenhet inom sina respektive områden. Josefine Dimberg på Atea är utbildad sjuksköterska med bred erfarenhet av såväl kommunal hemsjukvård som landsting och region.

Vi ser fram emot att träffa dig vid vårt event där vi delar med oss av våra erfarenheter att hantera juridiska och upphandlingstekniska utmaningar för att åstadkomma livskvalitet med hjälp av digitalisering.

Eventet hålls i eHealth Arenas showroom för e-hälsa och avslutas med en möjlighet att få ”känna och klämma” på några av lösningarna i rummet. Vänligen notera att sista dag för anmälan är den 21:a april 2023.

Läs mer och anmäl dig här