Livsviktiga Samtal: Hur och varför digitaliserar vi vården?

7 maj 2020 | Aktiviteter

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie ”Livsviktiga Samtal”, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

7 maj: Hur och varför digitaliserar vi vården? Ett perspektiv på framtidens e-hälsa och dess effekter

Det andra seminariet i serien Livsviktiga Samtal presenterades i samarbete med Consid och handlade om hur vården kan ta tillvara på möjligheterna inom området digitalisering.

Seminariet centrerades utifrån följande avsnitt:

– Digitalisering och värdeskapande – vad innebär detta?
– Robotisering eller digitalisering – med vården i fokus
– Kognitiva barriärer – hur förflyttar vi oss, och hur påverkar våra värderingar förändringsprocessen?
– Behov och förutsättningar – vilka är de främsta utmaningarna?
– Hur kan digitaliseringen realiseras? Vad blir effekterna?

Här kan du se det inspelade seminariet.