Inspirationsmöte digital träning

29 mars 2022 | Aktiviteter

Välkommen att ta del av en presentation om hur träning/rehabilitering kan utföras mer självständigt och följas upp av behandlaren med hjälp av sensorer, app och en behandlarplattform!

ICURA Trainer är framtagen för patienter med knä- eller höftproblematik samt benträning generellt. ICURA Activity används till de flesta andra patientgrupper som är behov av ökad aktivitet, träning eller rehabilitering. Produkterna stärker arbetet med personcentrering, god och nära vård, samt hållbar utveckling. Här kan du få en introduktion till produkterna. 

Inbjudan går ut till dig som arbetar inom rehabilitering/habilitering inom Region Kalmar län alternativt i någon av länets 12 kommuner. Syftet är att du ska ges möjlighet att ta del av digitala lösningar som används inom området, vilka nyttor aktuell produkt för med sig men också bidra till en ökad nyfikenhet och kunskap om vilka digitala tjänster och produkter som finns inom habilitering/rehabilitering.

Datum: 29 mars 2022
Tid: 14.15-15.00
Plats: Digitalt möte via Teams
Målgrupp: Personal inom habilitering/rehabilitering nyfikna på digitala produkter och tjänster som bidrar till att framtidens habilitering/rehabilitering är Nära

Anmäl dig genom att skicka ett mail till info@ehealtharena.se så skickar vi ut länken till presentationen till dig innan mötet. Skicka din anmälan senast den 27 mars.

Vi vill understryka att det inte finns några beslut på att de aktuella produkterna kommer att införas i verksamheten utan att presentationen ska ses som en inspiration till vad som finns på marknaden.