Konferens: Välfärdsteknik mot framtiden – att ta nästa steg och utveckla arbetet

14 oktober 2020 | Aktiviteter

Myndigheten för delaktighet bjuder in till digital konferens om välfärdsteknik den 14 oktober. Covid-19 har utmanat och bidragit till snabb förändring, vilket gör det extra angeläget för många kommuner att börja använda välfärdsteknik. Minska smittspridningen och öka självständigheten och delaktigheten är områden som det går att göra skillnad inom genom att använda olika tekniska lösningar. Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är allt vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Den här konferensen ger dig konkreta tips på och idéer om hur användningen av välfärdsteknik blir en naturlig del av verksamheten.

Står du inför juridiska utmaningar? Eller funderar du på vilka stöd som finns och vad som är bra att tänka på vid upphandling av välfärdsteknik? Under konferensen får du tips på stöd för att komma igång men också för att utveckla arbetet med välfärdsteknologiska lösningar. Du får också möta några kommuner som berättar om sina erfarenheter.

Datum: 14 oktober 2020
Tid: 09.30-14.30
Plats: digital konferens, en länk kommer att skickas ut några dagar innan konferensen till alla som har anmält sig

Läs mer och anmäl dig här