Kostnadsfri seminarieserie från Medtech4Health

8 mars 2021 | Tips

Du som utvecklar en medicinteknisk produkt eller tjänst i ett tidigt skede erbjuds nu en unik möjlighet att ta del av en kostnadsfri seminarieserie inom Medtech4Healths satsning Kunskapslyftet. Seminarieserien består av korta, webbaserade utbildningar (1-3 timmars webbinarier) inom regelverk och standarder för såväl medicintekniska produkter som produkter för in vitro-diagnostik. Planerad start är 8 mars och utbildningarna löper fram till sommaren med ca ett seminarium per vecka.

Läs mer och anmäl dig här