Livsviktiga Samtal: Är vi smarta nog för smarta hem? Ny teknik i äldres vardag

3 december 2020 | Aktiviteter

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie Livsviktiga Samtal, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

3 december: Är vi smarta nog för smarta hem? Ny teknik i äldres vardag

Det sjunde seminariet i serien presenterades tillsammans med Linnéuniversitetet och handlade om ny teknik i äldres vardag. Regioner och kommuner satsar hårt på digitala tjänster och vård på distans för att möta den växande äldre befolkningens behov av att hantera kroniska sjukdomstillstånd i hemmet. Ambitionen att vara bäst i världen på e-hälsa innan 2025 är ett högt ställt mål, där bristande digital literacitet och digitalt utanförskap både bland patienter och personal kan sätta käppar i hjulen.

Studier av äldres digitala vardag visar att var femte över 65 år helt saknar digitala medier. Dessa 400 000 äldre har alltså varken smarttelefon, surfplatta eller dator. Men lika många kan beskrivas som silversurfare. De är ännu relativt unga äldre, har god ekonomi och tycker att digitaliseringen tjänar dem väl. Däremellan har vi de 60 procent som är habila eller hankar sig fram med en ärvd surfplatta.

68 procent av de äldre tycker att digitaliseringen går för snabbt – och de gör det i vetskapen om att tekniken ständigt kräver investeringar i pengar och lärande av dem. Att vara digitalt inkluderad idag är nämligen ingen garant för att vara det i morgon. En smarttelefon kan bli obrukbar på fem år. Och en 80-åring lär sig inte den nya lika snabbt som hen gjorde som 75-åring.

Under seminariet tecknade universitetslektor Dino Viscovi bilden av förutsättningarna för äldres utanförskap och inkludering, och professor Mirjam Ekstedt lyfte frågor om ansvar, etik och medbestämmande i praktiken.

Här kan du se det inspelade seminariet