Livsviktiga Samtal: Att digitalisera eller digitaliseras

29 september 2021 | Aktiviteter

Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie Livsviktiga Samtal, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

29 september: Att digitalisera eller digitalisera

Det tolfte seminariet i serien hade Katarina Gidlund, digitaliseringsforskare och professor vid Institutionen för informationssystem och -teknologi vid Mittuniversitetet, som inbjuden talare.

Vi möter allt oftare svepande formuleringar om att välfärdens utmaningar kan lösas med ”digitalisering”, men vad är egentligen digitalisering, vem gör digitalisering och varför gör vi det?

Med hjälp av olika studier lyfte Katarina viktiga frågor som många av oss tänker i det tysta när vi möts av visioner och förhoppningar om digitalisering, men inte alltid kan sätta ord på. Hon presenterade även tankesätt, metoder och verktyg för att skapa bättre förutsättningar för fler att delta i att göra bättre digitalisering.

Här kan du se det inspelade seminariet