Livsviktiga Samtal: Digitala verktyg som stöd för personer med ätstörningsproblematik

27 maj 2021 | Aktiviteter

Petronella Gustafsson, grundare Progress Me

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie Livsviktiga Samtal, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

27 maj: Digitala verktyg som stöd för personer med ätstörningsproblematik

Det tionde seminariet i serien presenterades i samarbete med Progress Me.

Psykisk ohälsa är ett ökande problem i samhället samtidigt som det ofta inte finns tillräckligt med resurser inom vården. Det är även tydligt i vården för barn och ungdomar med ätstörningar. Väntetiden till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, har tidigare kunnat vara upp till tio månader, något som BUP nu försökt att ändra genom en väntetid på max 14 dagar, vilket innebär en tuffare belastning för personalen.

Petronella Gustafsson, som själv har lidit av ätstörning, har med hjälp av psykologer och terapeuter tagit fram ett digitalt stöd för personer med ätstörningar. Petronella har en lång bakgrund inom entreprenörskap och berättar under seminariet om hur man kan göra en större impact och förändring i samhället genom digitalisering och kreativt tänkande.

Här kan du se det inspelade seminariet.