Livsviktiga Samtal: Fik@rummet – digital plattform för att minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet

5 november 2020 | Aktiviteter

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie Livsviktiga Samtal, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

5 november: Fik@rummet – digital plattform för att minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet

Det sjätte seminariet i serien presenterades i samarbete med Atea och handlade om Fik@rummet. Docent Petra von Heideken Wågert, projektledare, berättade hur forskare i samproduktion med äldre personer, personal inom vård och omsorg samt Atea har utvecklat en digital plattform för social interaktion för äldre personer. Under hösten 2020 testas Fik@rummet av 30 äldre personer och parallellt utvecklas plattformen vad gäller innehåll, design och prestanda, för att kunna implementeras i två testkommuner under vintern/våren 2021. Under seminariet presenterades Fik@rummets nuvarande och framtida funktioner och tankar om hur spridning av den digitala plattformen till äldre ensamma personer kan komma att ske.

Här kan du se det inspelade seminariet.