Livsviktiga Samtal: IoT – en ljus framtid med många möjligheter

15 september 2021 | Aktiviteter

Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitetet

Välkommen till eHealth Arenas seminarieserie Livsviktiga Samtal, där vi regelbundet presenterar föreläsningar inom ämnet e-hälsa och digitalisering.

15 september: IoT – en ljus framtid med många möjligheter

Det elfte seminariet i serien presenterades i samarbete med Linnéuniversitetet.

Vad är internet of things (IoT), hur kan denna typ av teknik användas inom e-hälsosektorn och vad erbjuder tekniken för nya användningsområden som ännu inte är utforskade?

Fredrik Ahlgren, lektor vid Linnéuniversitetet, presenterar i seminariet en översikt inom området internet of things, IoT. Vad är det som kännetecknar tekniken, hur påverkar den vår vardag idag och vilka möjligheter finns?

Vi är redan idag vana vid att ha så kallade smarta och uppkopplade enheter runt om oss i vår vardag. Teknik som ofta kan ge mer huvudvärk än vad den botar, för vem har inte tröttnat på ännu en app, gateway eller ihop-koppling med svajiga WiFi-nätverk? Det sker en mycket snabb utveckling inom området och redan i nuläget är saker möjliga med hjälp av ny teknik som bara för några år sedan inte fanns tillgänglig, teknik som till exempel sensorer som är billiga och har flera år i batteritid och sensorer som använder nya IoT-nätverk med lång räckvidd. Detta kopplat med nya innovationer inom maskininlärning och artificiell intelligens kan tillsammans skapa möjligheter som kittlar fantasin!

Fredrik berättar också om ett nytt projekt inom IoT som Linnéuniversitetet startat med stöd till små och medelstora företag, finansierat av Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Här kan du se det inspelade seminariet

Här kan du ladda ner Fredriks presentation