Rapport: Digital omställning till följd av covid-19

23 februari 2021 | Nyheter

Post- och telestyrelsen, PTS, har tillsammans med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, sammanställt en rapport om den digitala omställningen till följd av covid-19.

PTS fick i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19. I rapporten beskrivs och analyseras den digitala omställningen i en rad samhällssektorer, bland annat vård och omsorg, och det ges även förslag på fortsatta åtgärder. Det konstateras också att det behövs en kraftsamling inom digital delaktighet. Pandemin har understrukit vikten av allas tillgång till och förmåga att använda digitala verktyg, men arbetet för digital delaktighet är idag fragmenterat och behöver mer samverkan och långsiktighet.

Ladda ner rapporten här